در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Python for Linux System Administration

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Python is a widely used scripting language on Linux. This course will teach you the core of the Python language and how to combine Python scripts with other Linux tools.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Python Quick Start
 • 1. Intro and Overview
 • 2. Level-setting for This Course
 • 3. Overview of Python
 • 4. Characteristics and Features of Python
 • 5. The Many Uses for Python
 • 6. Why Use Python for System Administration
 • 7. Comparison of Bash and Python
 • 8. Summary

 • 03. Creating a Productive Python Environment
 • 01. Intro and Overview
 • 02. Environment Setup
 • 03. Python Interpreters
 • 04. Demo - Using the Default Python Interpreter and the iPython Interpreter
 • 05. IDLE as Your Python IDE
 • 06. PyCharm as Your Python IDE
 • 07. VS Code as Your Python IDE
 • 08. Demo - Tour of Python IDEs - VS Code
 • 09. Demo - Tour of Python IDEs - PyCharm
 • 10. Summary

 • 4. Interacting with the Linux System
 • 1. Intro and Overview
 • 2. Installing Python on Linux
 • 3. Core Python Modules for Linux Administration
 • 4. Demo - Running the Server Health Script on a Linux Server
 • 5. Core Python and Linux Interactions
 • 6. Summary

 • 5. Using Python with Files, Strings, and Text in Linux
 • 1. Intro and Overview
 • 2. String Literals and Operators
 • 3. String Formatting, Splitting, Joining, Finding, and Replacing
 • 4. Functions and Tuples
 • 5. Open and Close Files
 • 6. Reading Binary Files
 • 7. Introduction and the Difference between Strings and Bytes Objects
 • 8. Summary

 • 6. Combining Python with Other Tools
 • 1. Intro and Overview
 • 2. Python Standard Library vs. Third Party Libraries
 • 3. Top 10 Python Tools for Linux Administrators
 • 4. Using Pythons Logging Framework
 • 5. Creating and Reading tar Archives with Python
 • 6. Running Python Scripts on a Schedule Using Linux Cron
 • 7. Summary