وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python for Absolute Beginners: Hands-On Coding from Scratch

سرفصل های دوره

Master Python Programming like a pro with Step-by-Step Guidance from Industry Experts


1 - Introduction to Python
 • 1 - 12 How to install anaconda navigator
 • 2 - 13 How to install pycharm
 • 3 - 14 How to install vscode
 • 4 - 15 What is the difference between Jupyter Notebook Pycharm and VSCode

 • 2 - Functions in Python
 • 5 - 21 What is Function
 • 6 - 22 Types of Functions
 • 7 - 23 Function with parameters
 • 8 - 24 Python Function Arguments
 • 9 - 26 Default Argument
 • 10 - 27 Keyword argument
 • 11 - 28 Positional argument
 • 12 - 29 Arbitrary arguments
 • 13 - 210 Python function with functions
 • 14 - 212 Anonymous functions in python
 • 15 - 213 Passing list tuple dictionary string and set inside a function

 • 3 - Variables
 • 16 - 31 What is Variable
 • 17 - 32 Rules for Creating variables in Python
 • 18 - 33 What are the data types
 • 19 - 34 Data Types Available in Python How to know the data type of any variable
 • 20 - 35 Type conversion in python
 • 21 - 37 What is Comment
 • 22 - 38 Different types of comment

 • 4 - Operators
 • 23 - 41 What is Operators
 • 24 - 42 Arithmetic Operators
 • 25 - 43 Comparison Operators
 • 26 - 44 Logical Operators
 • 27 - 45 Assignment Operators
 • 28 - 46 Identity Operators
 • 29 - 47 Membership Operators
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29329
  حجم: 1436 مگابایت
  مدت زمان: 210 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید