وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python Beginner Projects : 10 Project in 10 Days

سرفصل های دوره

learn Python with 10 mini project and set your skills to the next level


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Project 1 Live Newspaper Reader
 • 1.1 main.zip
 • 1. Speak function
 • 2.1 main.zip
 • 2. newspaper project

 • 3. Project 2 Sending email using python
 • 1.1 main.zip
 • 1. sending email using python

 • 4. Project 3 Real time covid-19 data
 • 1.1 main.zip
 • 1. real time covid 19 data using web scraping

 • 5. Project 4 text Utility tool
 • 1. text utility tool intro
 • 2.1 main.zip
 • 2.2 text.txt
 • 2. text utility tool intro Part 1
 • 3. text utility tool intro part 2

 • 6. Project 5 library management system
 • 1. project introduction
 • 2.1 library.zip
 • 2. creating class for library
 • 3. creating Menu option and function
 • 4. create exit and display book option
 • 5. create lend book function
 • 6. creating return book function
 • 7. creating Add book function
 • 8. Creating Delete book function

 • 7. project 6 advanced folder organizer using python
 • 1. intro
 • 2.1 main.zip
 • 2. advanced folder organizer using python Part 1
 • 3.1 Docs.zip
 • 3.2 main.zip
 • 3. advanced folder organizer using python Part 2

 • 8. Project 8 CRUD Application with SQLite
 • 1. intro
 • 2.1 curd.zip
 • 2.2 mydatabase.zip
 • 2. using SQLite3 Database in python

 • 9. Project 9 Health Management System for Your Gym
 • 1.1 Adwan Exercise.txt
 • 1.2 main.zip
 • 1.3 Smith Dite.txt
 • 1. Health Management System for Your Gym part 1
 • 2. Health Management System for Your Gym part 2

 • 10. Project 10 Snake Water Gun Game
 • 1.1 main.zip
 • 1. Snake Water Gun Game

 • 11. bonus project Jarvis AI application
 • 1. Introduction
 • 2.1 main.zip
 • 2. Create Speak Function For Audio Output
 • 3.1 main.zip
 • 3. Create wish me function to welcome the author
 • 4. Pyaudio module problem solution
 • 5.1 main.zip
 • 5. search Wikipedia using voice command
 • 6.1 main.zip
 • 6. live news update Using Voice Command
 • 7.1 main.zip
 • 7. search result in search engine using voice command
 • 8.1 main.zip
 • 8. open application using voice command
 • 9.1 main.zip
 • 9. play music and search result in YouTube
 • 10.1 main.zip
 • 10. send WhatsApp message using voice command
 • 11.1 main.zip
 • 11. send email using voice command
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32532
  حجم: 1750 مگابایت
  مدت زمان: 279 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید