وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python Beginner – 101

سرفصل های دوره

Python Mastery Bundle – Learn, Create, Deploy!


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Hello World
 • 3 - Print Statements

 • 2 - Comments
 • 4 - Commenting Code

 • 3 - Variables
 • 5 - Declaring variables
 • 6 - Type Casting
 • 7 - Printing variables using format syntax

 • 4 - Numbers
 • 8 - int
 • 9 - float
 • 10 - complex

 • 5 - Data Types
 • 11 - Data Types

 • 6 - Type Casting
 • 12 - Type Casting

 • 7 - Strings
 • 13 - Strings in Python

 • 8 - Boolean
 • 14 - Booleans in Python

 • 9 - Operators
 • 15 - Arithmetic operators
 • 16 - Assignment operators
 • 17 - Other Operators

 • 10 - Lists
 • 18 - Lists in Python

 • 11 - Tuples
 • 19 - Tuples in Python

 • 12 - Sets
 • 20 - Sets in Python

 • 13 - Dictionaries
 • 21 - Dictionaries in Python

 • 14 - IfElse Statements
 • 22 - IfElse Conditions

 • 15 - While Loops
 • 23 - Loops in Python

 • 16 - For Loops
 • 24 - For Loops

 • 17 - Functions
 • 25 - Functions in Python

 • 18 - File Handling
 • 26 - CSV Files with Python

 • 19 - Working with Text File
 • 27 - JSON Files

 • 20 - Working with CSV
 • 28 - Reading CSV File

 • 21 - Mobile Apps with python
 • 30 - Kivy.html
 • 31 - Flet

 • 22 - Real Time Apps
 • 32 - Insta DP Downloader
 • 33 - File Manager
 • 34 - Address Book
 • 35 - Text Editor

 • 23 - WebApps In Python
 • 36 - StreamLit
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34121
  حجم: 1511 مگابایت
  مدت زمان: 298 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید