وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python automation hot selling course!

سرفصل های دوره

Automate Tasks with Python


1. Introduction to Python
 • 1. Introduction to Python
 • 2. Python Overview.html
 • 3. Healthy habits for course completion.html
 • 4. Introduction to Python Programming
 • 5. more on python
 • 6. Get to know python.html
 • 7. create basic python script
 • 8. Python environments.html
 • 9. test your knowledge.html

 • 2. Core Python Components
 • 1. Data types in Python
 • 2. More about data types.html
 • 3. work with variables
 • 4. assign and reassign variables in python.html
 • 5. quiz.html

 • 3. conditional and iterative statements
 • 1. Conditional statements in Python
 • 2. More on conditionals in Python.html
 • 3. For loops
 • 4. While loops
 • 5. more on loops.html
 • 6. Identify the correct iterative statement.html
 • 7. quiz.html
 • 8. wrap up
 • 9. Reference guide Python concepts from module 1.html
 • 10. Glossary terms from module 1.html

 • 4. Welcome to module 2
 • 1. Introduction to Function
 • 2. Create a basic function
 • 3. Python functions in cybersecurity.html
 • 4. Quiz.html

 • 5. work with functions
 • 1. Use parameters in functions
 • 2. Return statements
 • 3. Functions and variables.html
 • 4. Explore built-in functions
 • 5. Work with built-in functions.html
 • 6. quiz.html

 • 6. Learn from the python community
 • 1. Modules and libraries
 • 2. Import modules and libraries in Python.html
 • 3. Code readability
 • 4. Ensure proper syntax and readability in Python.html
 • 5. Quiz.html
 • 6. Reference guide Python concepts from module 2.html
 • 7. Glossary terms from module 2.html
 • 8. Wrap-up

 • 7. working with strings
 • 1. Welcome to module 3
 • 2. String operations
 • 3. String indices and slices
 • 4. Strings and the security analyst.html
 • 5. quiz.html

 • 8. Work with lists and develop algorithms
 • 1. List operations in Python
 • 2. Write a simple algorithm
 • 3. Lists and the security analyst.html
 • 4. quiz.html
 • 5. Regular expressions in Python
 • 6. wrap up

 • 9. Review
 • 1. More about regular expressions.html
 • 2. Reference guide Python concepts from module 3.html
 • 3. quiz.html

 • 10. Python for automation
 • 1. Welcome to module 4
 • 2. Automate tasks with Python
 • 3. Glossary terms from module 3.html
 • 4. Essential Python components for automation.html
 • 5. quiz.html

 • 11. work with python
 • 1. Access a text file in Python
 • 2. Import files into Python.html
 • 3. Parse a text file in Python
 • 4. Work with files in Python.html
 • 5. Develop a parsing algorithm in Python
 • 6. quiz.html

 • 12. Debug Python code
 • 1. Debugging strategies
 • 2. Apply debugging strategies
 • 3. Explore debugging techniques.html
 • 4. quiz.html
 • 5. Wrap-up
 • 6. course Wrap-up
 • 7. Reference guide Python concepts from week 4.html
 • 8. Glossary terms from module 4.html
 • 9. Reference guide Python concepts.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37826
  حجم: 1718 مگابایت
  مدت زمان: 150 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 خرداد 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید