وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Practical Microsoft Excel + Microsoft Excel data analysis

سرفصل های دوره

Practical Microsoft Excel + Data Analysis With Microsoft Excel For Data Sciences. Accredited


01 - Basics of MS Excel
 • 001 Introduction
 • 002 Basics (sorting, formatting, pattern recognition)
 • 003 Analysis Toolpak and Translator Option
 • 004 Data file for exercises
 • 004 Movies-kopie.xlsx
 • 005 Locking cells + dropdown menu
 • 006 Relative and absolute cell references
 • 007 Cross sheet referencing
 • 008 Conditional formatting
 • 009 EXERCISE Absolute, relative and cross sheet references
 • 009 Movies-kopie.xlsx
 • 010 Freeze Panes
 • 011 Filter function
 • 012 AND function
 • 013 EXERCISE AND function
 • 013 Movies-kopie.xlsx
 • 014 IF function
 • 015 Nested IF function
 • 016 EXERCISE Nested IF functions
 • 016 Movies-kopie.xlsx
 • 017 Combining IF & AND functions
 • 018 Vlookup function

 • 02 - Pivot tables & charts
 • 001 Pivot tables
 • 002 Pivot charts
 • 003 EXERCISE Pivot tables
 • 003 Movies-kopie.xlsx

 • 03 - Graphs
 • 001 Choosing the right type of chart
 • 002 (Multiple) line chart
 • 003 EXTRA-EXPLANATION-LOGARITHMIC-SCALES-kopie.pdf
 • 003 Logarithmic scale
 • 004 Pareto chart
 • 005 Bar chart
 • 006 Pie chart
 • 007 Histogram
 • 008 Common chart mistakes
 • 009 EXERCISE Chart building
 • 009 Movies-kopie.xlsx

 • 04 - Measurement scales
 • 001 Part 2 Data analysis.html
 • 002 Measurement scales

 • 05 - Correlation
 • 001 THEORY Correlation part 1
 • 002 THEORY Correlation part 2
 • 003 Correlation part 1
 • 004 Correlation part 2
 • 005 EXERCISE Correlation
 • 005 Movies-kopie.xlsx

 • 06 - Regression
 • 001 THEORY Single OLS regression
 • 002 Single OLS regression
 • 003 EXERCISE Single OLS regression
 • 003 Movies-kopie.xlsx
 • 004 Single non-linear regression
 • 005 THEORY Multiple OLS regression part 1
 • 006 THEORY Multiple OLS regression part 2
 • 007 Multiple OLS regression
 • 008 EXERCISE Multiple OLS regression
 • 008 File-for-multiple-regression-exercise-kopie-1-kopie.xlsx

 • 07 - How to proceed
 • 001 Bonus lecture.html
 • 001 certificate-excel-and-data-analysis-course-Copy.pptx
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 18835
  حجم: 2152 مگابایت
  مدت زمان: 260 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید