وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

PMO Mastery ( Project Management Office form Zero to Hero )

سرفصل های دوره

Premium Course on Project Management Office setup, PMO Selection , PMO Types , PMO Case Studies and Practical Examples


1 - Welcome on Board
 • 1 - Introduction
 • 2 - Course objectives

 • 2 - Module 1 Introduction to PMOs
 • 3 - Understanding the concept of PMOs Project management office
 • 4 - Key concepts within a Project Management Office PMO
 • 5 - The Evolution and Importance of a Project Management Office PMO
 • 6 - Common misconceptions about PMOs Project Management Offices
 • 7 - The Role of a PMO in projects success
 • 8 - The Role of a PMO in projects success Continued

 • 3 - Module 2 Types of PMOs Project Management Offices
 • 9 - Exploring Different types of PMOs PMO Type 1
 • 10 - Exploring Different types of PMOs PMO Type 2
 • 11 - Exploring Different types of PMOs PMO Type 3
 • 12 - Exploring Different types of PMOs PMO Type 4
 • 13 - Exploring Different types of PMOs PMO Type 5
 • 14 - Exploring Different types of PMOs PMO Type 6
 • 15 - Exploring Different types of PMOs PMO Type 7
 • 16 - Exploring Different types of PMOs PMO Type 8
 • 17 - A Hybrid PMO and its benefits

 • 4 - 10 Steps to selecting the right PMO model for your Organization
 • 18 - 10 Steps to selecting the right PMO model for your Organization

 • 5 - Case Studies Showcasing different PMO types Project management offices types
 • 19 - Case Studies on different PMO types Project management offices type 1
 • 20 - Case Studies on different PMO types Project management offices type 2
 • 21 - Case Studies on different PMO types Project management offices type 3
 • 22 - Case Studies on different PMO types Project management offices type 4

 • 6 - Module 3 Setting up a PMO How to establish and start a PMO
 • 23 - Step by Step guide to establishing a PMO
 • 24 - Defining PMO objectives and goals as part of Project management success
 • 25 - Building a PMO Team Project Management Office Team
 • 26 - Steps to creating PMO Processes and workflows

 • 7 - Module 4 PMO Governance Project Management Office Governance
 • 27 - The role of governance in a PMO
 • 28 - Defining governance frameworks as part of a PMO

 • 8 - Case Studies of Successful PMO Governance
 • 29 - Case Studies of Successful PMO Governance Project Management Office Case 1
 • 30 - Case Studies of Successful PMO Governance Project Management Office Case 2
 • 31 - Case Studies of Successful PMO Governance Project Management Office Case 3
 • 32 - Case Studies of Successful PMO Governance Project Management Office Case 4

 • 9 - Wrapping Up
 • 33 - Well Done
 • 34 - Final Words

 • 10 - Bonus Lecture
 • 35 - Bonus Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32501
  حجم: 1691 مگابایت
  مدت زمان: 146 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید