وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Personal Branding: Grow your market value

سرفصل های دوره

You are already a brand: now what do you want to be famous for?


1 - Welcome to your course you rock
 • 1 - Who are you dealing with
 • 2 - About this course
 • 2 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-AGENDA.pdf
 • 3 - Lets get started

 • 2 - Why Personal branding matters more than you might think
 • 4 - Quick overview
 • 5 - Why it matters
 • 6 - Quick recap
 • 7 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-THE-WAY-WE-COMMUNICATE-HAS-CHANGED.pdf
 • 7 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-YOU-GOT-THE-POWER.pdf
 • 7 - Understanding the power of Personal Branding breaking some the misconceptions
 • 8 - Quick recap
 • 9 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-WHAT-IS-THE-VALUE-IN-PERSONAL-BRANDING.pdf
 • 9 - Understanding the value in Personal Branding

 • 3 - Three steps to a winning personal brand
 • 10 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-THREE-STEPS-TO-A-WINNING-PERSONAL-BRAND.pdf
 • 10 - Quick overview
 • 11 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-WORKSHEET-DEFINE-YOUR-PERSONAL-BRAND.pdf
 • 11 - I Define your personal brand
 • 12 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-WORKSHEET-DEFINE-YOUR-PERSONAL-BRANDING-STRATEGY-YOUR-CHANNEL.pdf
 • 12 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-WORKSHEET-DEFINE-YOUR-PERSONAL-BRANDING-STRATEGY-YOUR-CONTENT.pdf
 • 12 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-WORKSHEET-DEFINE-YOUR-PERSONAL-BRANDING-STRATEGY-YOUR-GOALS.pdf
 • 12 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-WORKSHEET-DEFINE-YOUR-PERSONAL-BRANDING-STRATEGY-YOUR-NETWORK.pdf
 • 12 - II Define your personal brand strategy
 • 13 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-BRINGING-YOUR-PERSONAL-BRAND-TO-LIFE-IN-FIVE-STEPS.pdf
 • 13 - III Bring your personal brand to life
 • 14 - Establish Your brand online
 • 14 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-CHECKLIST-YOUR-PERFECT-PROFILE.pdf
 • 14 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-RECOMMANDATION-SKILLS.pdf
 • 14 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-WORKSHEET-ESTABLISH-YOUR-BRAND-YOUR-HEADLINE.pdf
 • 14 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-WORKSHEET-ESTABLISH-YOUR-BRAND-YOUR-KEYWORDS.pdf
 • 14 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-WORKSHEET-YOUR-LINKEDIN-PROFILE.pdf
 • 15 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-RESEARCH.pdf
 • 15 - Research Understanding the efficiency in a new way of networking
 • 16 - Connect Grow your network
 • 16 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-CONNECT.pdf
 • 17 - Engage 11 your brand in person
 • 18 - Engage 1All your brand in public
 • 18 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-ENGAGE-1-MANY.pdf

 • 4 - The power and art of storytelling
 • 19 - German-Ramirez-PERSONAL-BRANDING-INFOSHEET-THE-POWER-OF-STORYTELLING.pdf
 • 19 - Recipe for stories that work

 • 5 - You made it
 • 20 - Congratulations
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29309
  حجم: 3213 مگابایت
  مدت زمان: 133 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید