وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

OWASP Mobile Top 10 – Vulnerabilities to Avoid

سرفصل های دوره

Skills Necessary to Understand the Most Critical Mobile Application Security Risks


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Course Content and Structure
 • 3. Lesson Quiz and Resources
 • 4. Ethics
 • 5. OWASP Mobile Top 10 - Overview

 • 2. Foundation Security Concepts
 • 1. Secure Software Development
 • 2. Addressing Risk
 • 3. Developing Threat Models
 • 4. Encryption 101

 • 3. Insecure Authentication Authorization
 • 1.1 Course Notes - Insecure Authentication Authorization.pdf
 • 1. OWASP Mobile #1 Insecure Authentication Authorization
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Insecure Authentication Authorization.html

 • 4. Insecure Communication
 • 1.1 Course Notes - Insecure Communication.pdf
 • 1. OWASP Mobile #2 Insecure Communication
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Insecure Communication.html

 • 5. Inadequate Supply Chain Security
 • 1.1 Course Notes - Inadequate Supply Chain Security.pdf
 • 1. OWASP Mobile #3 Inadequate Supply Chain Security
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Inadequate Supply Chain Security.html

 • 6. Inadequate Privacy Controls
 • 1.1 Course Notes - Inadequate Privacy Controls.pdf
 • 1. OWASP Mobile #4 Inadequate Privacy Controls
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Inadequate Privacy Controls.html

 • 7. Improper Credential Usage
 • 1.1 Course Notes - Improper Credential Usage.pdf
 • 1. OWASP Mobile #5 Improper Credential Use
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Improper Credential Use.html

 • 8. Insufficient Input Output Validation
 • 1.1 Course Notes - Insufficient IO Validation.pdf
 • 1. OWASP Mobile #6 Insufficient Input Output Validation
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Insufficient Input Output Validation.html

 • 9. Security Misconfiguration
 • 1.1 Course Notes - Security Misconfiguration.pdf
 • 1. OWASP Mobile #7 Security Misconfiguration
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Security Misconfiguration.html

 • 10. Insufficient Cryptography
 • 1.1 Course Notes - Insufficient Cryptography.pdf
 • 1. OWASP Mobile #8 Insufficient Cryptography
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Insufficient Cryptography.html

 • 11. Insecure Data Storage
 • 1.1 Course Notes - Insecure Data Storage.pdf
 • 1. OWASP Mobile #9 Insecure Data Storage
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Insecure Data Storage.html

 • 12. Insufficient Binary Protections
 • 1.1 Course Notes - Insufficient Binary Protections.pdf
 • 1. OWASP Mobile #10 Insufficient Binary Protections
 • 2. Describing the Vulnerability
 • 3. Threat Modeling
 • 4. Detection and Prevention
 • 5. Quiz - Insufficient Binary Protections.html

 • 13. Course Summary and Conclusion
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29303
  حجم: 1307 مگابایت
  مدت زمان: 138 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید