وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

OpenRoads Specialization – Civil works MEGA course – AulaGEO

سرفصل های دوره

Learn OpenRoads - Beginners to Advanced level


1 - LEVEL I BEGINNERS CIVIL WORKS DESIGN
 • 1 - Introduction
 • 2 - Bentley Open Roads vs Autodesk Civil 3D
 • 2 - Open-Roads-Vs-Civil-3D.pdf
 • 2 - Open-Roads-Vs-Civil-3D.pptx
 • 3 - Getting Started
 • 4 - Keyboard Shortcuts
 • 4 - keyboard-shortuts.zip

 • 2 - LEVEL I THEORY
 • 5 - Roads design fundamentals
 • 5 - Theory-A.pptx
 • 6 - Roads design criterials
 • 6 - Theory-B.pptx

 • 3 - LEVEL I HORIZONTAL GEOMETRY
 • 7 - Create horizontal geometry from scratch
 • 8 - Read existing horizontal geometry
 • 9 - Edit existing horizontal geometry
 • 10 - Modify existing horizontal geometry
 • 11 - Annotate horizontal geometry
 • 12 - Vertical geometry view and horizontal geometry report generation
 • Files.zip

 • 4 - LEVEL I VERTICAL GEOMETRY
 • 13 - Create vertical geometry
 • 14 - Edit vertical geometry using Table Editor
 • 15 - Edit vertical geometry using Dynamic Input
 • 16 - Vertical geometry report generation
 • Files.zip

 • 5 - LEVEL I SUPER ELEVATION
 • 17 - Create super elevation sections
 • 18 - Create super elevation by Road Template
 • 19 - Super elevation rules and calculations
 • 20 - Super elevation view and edit
 • 21 - Super elevation report and CVS export
 • 22 - Super elevation Table editor
 • Files.zip

 • 6 - LEVEL I CORRIDORS
 • 23 - Creating Corridor
 • 24 - 3D View corridor
 • 25 - Template drop
 • 26 - Cross section view
 • 27 - Assign super elevation to corridor
 • Files.zip

 • 7 - LEVEL I TERRAIN
 • 28 - Read existing terrain
 • 29 - Terrain features
 • 30 - Editing major and minor contours
 • 31 - Reference terrain to 2D file
 • 32 - Editing reference terrain
 • 33 - Use of elements templates
 • 34 - 2D vs 3D terrain view
 • 35 - Label terrain contours
 • 36 - Label terrain spot
 • 37 - Analyze points
 • Files.zip

 • 8 - LEVEL I CIVIL CELLS
 • 38 - Civil Cell placement
 • 39 - 3D view of civil cell
 • 40 - Civil cell alternatives view
 • 41 - Edit civil cell style
 • 42 - Edit civil cell template
 • 43 - Edit civil cells parameters
 • 44 - Edit applied surface template
 • 45 - Parametric constraints
 • 46 - Civil cell exercise
 • 47 - A quick virtual tour
 • Files.zip

 • 9 - LEVEL I FINAL PROJECT
 • 48 - Roads Design Project Final project
 • 48 - supporting-final-project.zip

 • 10 - LEVEL I STUDENT QUESTIONS EXTRA LESSONS
 • 49 - Extra Lesson Creating a line box settings

 • 11 - LEVEL II OPENROADS ADVANCED CIVIL WORKS DESIGN GEO TECHNICAL WORKSPACE
 • 50 - Accessing gINT database in openroads
 • 51 - Updating borehole properties
 • 52 - Adding Terrain and bore holes
 • 53 - Lithology Cylinders
 • 54 - Borehole Navigation
 • 55 - New Data Set Creation Depth Lenght
 • 56 - Water level data set creation Depth Only
 • 57 - Create Terrain from Data Set
 • 58 - Create Mesh from data set
 • 59 - Create Cross Section Fence Diagram
 • Files.zip

 • 12 - LEVEL II SURVEY WORKSPACE
 • 60 - Accessing Survey workspace
 • 61 - Review Change terrain features
 • 62 - Review change Buildings Features
 • 63 - Review Change End of Gravel Features
 • 64 - Survey Details
 • 65 - Importing ASCII Survey data
 • 66 - Advance Survey Settings
 • Files.zip

 • 13 - LEVEL II DRAWING PRODUCTION WORKSPACE
 • 67 - Single plan sheet
 • 68 - Double plan sheet
 • 69 - Planprofile sheet
 • 70 - Name boundaries and sheets manager
 • 71 - Rectangular PlanProfile sheet
 • 72 - Separating Planprofile sheet from Seed file
 • 73 - Complete plan sheet
 • 74 - Access Sheet index
 • 75 - Labels Placement
 • 76 - Section view sheet
 • Files.zip

 • 14 - LEVEL II DRAWING WORKSPACE
 • 77 - Dimensioning
 • 78 - Text Annotation
 • 79 - Notes Placement I
 • 80 - Notes Placement II
 • 81 - Adding labels to Title Block
 • 82 - Adding general notes to Title Block
 • 82 - Supporting-File.txt
 • 83 - Adding Tables to Title Block
 • Files.zip

 • 15 - LEVEL II PRINTING MODELS AND SHEETS
 • 84 - Print model
 • 85 - Print sheet
 • 86 - Batch print with different print styles
 • Files.zip

 • 16 - LEVEL II FINAL PROJECT
 • 87 - Road way section
 • 88 - Microstation update 172
 • Files.zip

 • 17 - LEVEL III BENTLEY OPENROADS DESIGNER LUMEN LESSON GETTIN STARTED
 • 89 - Street Map and Arial View Sync
 • 90 - Manual attachment of Arial Image
 • 91 - Getting Started for Geometry
 • Files.zip

 • 18 - LEVEL III HORIZONTAL AND VERTICAL GEOMETRY ADVANCED
 • 92 - Basics of horizontal geometry
 • 93 - Creating horizontal geometry
 • 94 - Reviewing horizontal geometry
 • 95 - Finishing Horizontal geometry
 • 96 - Editing geometry using table editor
 • 97 - Adding lines and curves to horizontal geometry
 • 98 - Profile model for vertical geometry from elements
 • 99 - Creating vertical geometry
 • 100 - Making complex vertical geometry from elements
 • 101 - Editing vertical geometry
 • 102 - Practice Exercise 1 Offset geometries
 • 103 - Practice Exercise 2 Cul da sec
 • 104 - Practice exercise 3 End Tapers
 • 105 - Practice Exercise 4 drive way
 • 106 - Practice Exercise 5 Curb Returns
 • Files.zip

 • 19 - LEVEL III TERRAIN ADVANCED
 • 107 - Terrain creation from Ascii File
 • 108 - Terrain creation from Corridor
 • 109 - Terrain Creation from point Cloud data
 • 110 - Terrain Creation from elements 1
 • 111 - Display styles
 • 112 - Edge methods
 • 113 - Edit model
 • 114 - Geographic Coordinate system
 • Files.zip

 • 20 - LEVEL III CORRIDOR ADVANCED
 • 115 - Basic corridor creation
 • 116 - Reviewing cross section views
 • 117 - Parametric constraint to edit corridor
 • 118 - Modify parametric constraint edits using corridor object
 • 119 - Creating and calculating super elevation section
 • 120 - Review super elevation model
 • 121 - Generating super elevation report
 • 122 - Creating custom corridor templates
 • 123 - Clipping corridors
 • 123 - Supporting-File-20240217T045450Z-001.zip
 • 123 - Supporting-File-Complete-20240217T045510Z-001.zip
 • 124 - Practice exercise
 • 124 - Supporting-Files-COMPLETE-20240217T045927Z-001.zip
 • 124 - Supporting-Files-EXERCISE-20240217T045903Z-001.zip
 • Files.zip

 • 21 - LEVEL III EXTRA LESSONS
 • 125 - Lumen RT
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37841
  حجم: 7643 مگابایت
  مدت زمان: 534 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 خرداد 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید