وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Object Oriented Programming in Python: A Comprehensive Guide

سرفصل های دوره

Course covers topics such as Classes, Inheritance, Polymorphism, Composition, Encapsulation, Abstraction, Decorators..


1. Classes & Objects
 • 1. Introduction To Object Oriented Programming
 • 2. Class & Object Creation
 • 3. init Constructor & self Parameter
 • 4. Instance Variable
 • 5. Class Variable
 • 6. Method
 • 7. getattr & setattr Functions
 • 8. class attribute
 • 9. dict Property
 • 10. Object is Independent
 • 11. str Method
 • 12. name Property
 • 13. Class as an Object

 • 2. Privacy
 • 1. Private Instance Variable
 • 2. Use a Method To Access a Private Property
 • 3. Mangling
 • 4. Private Method

 • 3. Inheritance
 • 1. Introduction to Inheritance
 • 2. Inherit Properties
 • 3. Inherit a Method & Override It
 • 4. Access & Override an Attribute of a Superclass
 • 5. super() Function
 • 6. Multiple Inheritance
 • 7. MRO ( Method Resolution Order )
 • 8. bases Attribute
 • 9. hasattr( ) Function
 • 10. issubclass( ) Function
 • 11. isinstance( ) Function

 • 4. Magic Methods
 • 1. add Method
 • 2. sub Method
 • 3. str , mul Methods
 • 4. More Magic Methods

 • 5. Polymorphism
 • 1. Polymorphism Through Inheritance
 • 2. Duck Typing

 • 6. Class Method & Static Method
 • 1. @classmethod
 • 2. @staticmethod
 • 3. @classmethod + @staticmethod in The Same Code

 • 7. Decorators
 • 1. args & kwargs
 • 2. Forwarding
 • 3. Introduction To Decorators
 • 4. Decorator With Arguments
 • 5. Multiple Decorators
 • 6. Class Decorator
 • 7. Class Decorator With Arguments

 • 8. Abstraction
 • 1. Abstract Class

 • 9. Composition
 • 1. Full Lecture On Composition
 • 2. Another Form Of Composition

 • 10. Encapsulation
 • 1. Full Lecture On Encapsulation

 • 11. Inherit From Built-in Classes
 • 1. List Class
 • 2. Dictionary Class
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29290
  حجم: 1591 مگابایت
  مدت زمان: 214 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید