در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

New Freelancers: Discover Your HIGH Earning Niche in 2023

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

A guide for new brand freelancers to identify profitable niches in your industry and start charging higher rates.


1 - What is a niche
 • 1 - Is this course for you

 • 2 - Niche Exercise 1
 • 2 - Start with the end in mind
 • 2 - Writable-Niche-Exercise.pdf
 • 3 - Exercise example.html

 • 3 - Test the Validity of Your Niche
 • 4 - Signs your niche is profitable

 • 4 - Niche Exercise 2
 • 5 - Clear Niche Brainstorm
 • 5 - google spreadsheet clear niche brainstorm.zip

 • 5 - Niche Fears
 • 6 - What to do if you feel like its all been done before
 • 7 - Dont choose a niche for the wrong reasons

 • 6 - Marketing Your Niche
 • 8 - How to market to your ideal clients
 • 9 - Activity Perfecting your pitch.html
 • 10 - Resources to help you market yourself.html

 • 7 - Thank you
 • 11 - Thank you for taking the course