وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

MySQL Complete course (2023)

سرفصل های دوره

1. Introduction
 • 1. Introduction To Course

 • 2. Introduction To MySQL
 • 1. Introduction to MySQL
 • 2. Installing MySQL Workbench

 • 3. Data Types in MySQL
 • 1. Data Types
 • 2. Command Prompt Interface

 • 4. Data Definition Language Commands in MySQL
 • 1. Create Database in MYSQL
 • 2. Create Table in MYSQL
 • 3. Alter Table in MYSQL
 • 4. Drop Table in MYSQL
 • 5. Truncate Table in MYSQL.
 • 6. Rename Table in MYSQL
 • 7. Difference btw Drop Truncate and Delete

 • 5. Data Manipulation Language Commands
 • 1. Insert in table using MYSQL
 • 2. Update in table using MYSQL
 • 3. Delete from table using MYSQL

 • 6. Transaction Control Language Commands
 • 1. Commit Rollback and Save Point

 • 7. Constraints in MySQL
 • 1. Primary Key Constraints
 • 2. Unique Key Constraints
 • 3. Not Null Key Constraints
 • 4. Check Key Constraints
 • 5. Foregin key constraints and Referential integrity

 • 8. Clauses in MySQL
 • 1. SELECT and WHERE Clause
 • 2. ORDER BY Clause
 • 3. GROUP BY Clause
 • 4. HAVING Clause
 • 5. DISTINCT Clause

 • 9. MySQL Functions
 • 1. Functions in MySQL

 • 10. Logical Operators in MySQL
 • 1. Logical Operators in MySQL

 • 11. MySQL JOINS and Set Operations
 • 1. JOINS in MySQL
 • 2. Set Operations in MySQL

 • 12. Sub Queries in MySQL
 • 1. Subqueries

 • 13. Reserved Keywords
 • 1. ALL and ANY keyword in MySQL
 • 2. BETWEEN and IN keyword in MySQL
 • 3. LIKE in MySQL
 • 4. EXISTS in MySQL
 • 5. EXISTS and IN with Subqueries in MySQL

 • 14. Practice Problems using MySQL
 • 1. SQL Practice -I
 • 2. SQL Practice -II
 • 3. SQL Practice -III
 • 4. SQL Practice -IV
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17863
  حجم: 1316 مگابایت
  مدت زمان: 165 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید