وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Music Production & Engineering Magic : 5 Courses Into 1

سرفصل های دوره

Avid Protools : Logic Pro : FL Studios : Music Mixing : ChatGPT : AI : Audio Production : Audio Engineering


1 - Avid Pro Tools Mastery 101
 • 1 - PROTOOLS 101 PT1
 • 2 - PROTOOLS 101 PT2
 • 3 - PROTOOLS 101 PT3
 • 4 - PROTOOLS 101 PT4
 • 5 - PROTOOLS 101 PT5

 • 2 - Music Mixing Mastery
 • 6 - How to Set Up Aux Channels
 • 7 - Mixing Main Vocals PT 1
 • 8 - Mixing Main Vocals PT 2
 • 9 - Mixing Main Vocals PT 3
 • 10 - Basic Mastering
 • 11 - Beat drops beat studdering and filters on the instrumental
 • 12 - Beat drops studdering and filters on the instrumental with Tempo Part 2

 • 3 - The Ultimate ProTools Mastery
 • 13 - Introduction
 • 14 - Creating Session Tracks Adding Standard Effects PT1
 • 15 - Creating Session Tracks Adding Standard Effects PT2
 • 16 - Compressor Explanation
 • 17 - Compressor Demonstration
 • 18 - Importing the Beat Finding The Tempo PT1
 • 19 - Importing the Beat Finding The Tempo PT2
 • 20 - Recording Audio Vocals Best Practices
 • 21 - Vocals Quick Punch Loop Recording
 • 22 - Best Way to Record Quick Punch
 • 23 - AutoTune
 • 24 - AutoTune Finding Key with Tunebat
 • 25 - DeEseer
 • 26 - Mixing Adlibs
 • 27 - Mixing Adlibs Part 2
 • 28 - Beat Drops Beat Studder VariFi Pitch Shift Vocals
 • 29 - Vocal Studders Reverse Reverb
 • 30 - Creating Groups Part 1
 • 31 - Creating Groups 2
 • 32 - Creating Used Tracks
 • 33 - Shortcut Smart Keys
 • 34 - Shortcut Smart Keys Part 2
 • 35 - Tips on Mixing
 • 36 - Mixing Live Stock Plungings and Autotune
 • 37 - Mixing Live Stock Plungings and Autotune Part 2
 • 38 - Mixing Live Stock Plungings and Autotune Part 3
 • 39 - Mixing Live Stock Plungings and Autotune Part 4
 • 40 - Tips After the First Version Of The Mix
 • 41 - Mastering Part 1
 • 42 - Mastering Part 2
 • 43 - Mastering Part 3
 • 44 - Mastering Part 4
 • 45 - Mixing Live with AutoTune Wave Plugins Part 1
 • 46 - Mixing Live with AutoTune Wave Plugins Part 2
 • 47 - Mixing Live with AutoTune Wave Plugins Part 3
 • 48 - Mixing Live with AutoTune Wave Plugins Part 4
 • 49 - Mixing Live with AutoTune Wave Plugins Part 5
 • 50 - Live Mixing of Rap Vocals Part 1
 • 51 - Live Mixing of Rap Vocals Part 2
 • 52 - Live Mixing of Rap Vocals Part 3

 • 4 - Logic Pro Mastery For Rap Vocals
 • 53 - Course Explanation
 • 54 - Introduction
 • 55 - Setting up Vocal Presets
 • 56 - Compression Part 1
 • 57 - Compression Part 2
 • 58 - Compression Part 3
 • 59 - Compression Part 4
 • 60 - EQ Part 1
 • 61 - EQ Part 2
 • 62 - EQ Demonstration
 • 63 - Delay Part 1
 • 64 - Delay Part 2
 • 65 - Delay Part 3
 • 66 - Reverb Part 1
 • 67 - Reverb Part 2
 • 68 - DeEsser
 • 69 - DeEsser Demonstration
 • 70 - Interlude
 • 71 - Conclusion Techniques Tips
 • 72 - Live Mixing Session Rap Vocal Part 1
 • 73 - Live Mixing Session Rap Vocal Part 2
 • 74 - Live Mixing Session Rap Vocal Part 3
 • 75 - Live Mixing Session Rap Vocal Part 4

 • 5 - ChatGPT for Logic Pro X
 • 76 - Introduction
 • 77 - ChatGPT Part 1
 • 78 - ChatGPT Part 2
 • 79 - Add Melodic Instruments
 • 80 - Add Melodic Instruments Part 1
 • 81 - ChatGPT Part 2
 • 82 - Create Drum Patterns
 • 83 - Drum Machine Designer Changing Sounds
 • 84 - Importing Drum Sounds
 • 85 - Drum Pattern with Step Sequencer
 • 86 - Drum Pattern with Step Sequencer Part 2
 • 87 - Structures of Beat Part 1
 • 88 - Structures of Beat Part 2
 • 89 - Mixing Workflow Tips Tricks
 • 90 - Mixing Part 2 Melodies Part 1
 • 91 - Mixing Part 2 Melodies Part 2
 • 92 - Mixing Part 3 Drums Part 1
 • 93 - Mixing Part 3 Melodies Part 2
 • 94 - Mixing Part 3 Melodies Part 3
 • 95 - Mixing Part 4 808
 • 96 - Conclusion
 • 97 - Playing the Beat One Last Time
 • 98 - Exporting the Files
 • 99 - Exporting the Files Part 2 Track Out
 • 100 - Making Live Beat Session Trap Beat with ChatGPT Part 1
 • 101 - Making Live Beat Session Trap Beat with ChatGPT Part 2
 • 102 - Making Live Beat Session Trap Beat with ChatGPT Part 3
 • 103 - Making Live Beat Session Trap Beat with ChatGPT Part 4
 • 104 - Making Live Beat Session Trap Beat with ChatGPT Part 5
 • 105 - Making Live Beat Session Trap Beat with ChatGPT Part 52
 • 106 - Making Live Beat Session Trap Beat with ChatGPT Part 53
 • 107 - Making Live Beat Session Trap Beat with ChatGPT Part 6
 • 108 - Making Live Beat Session Trap Beat with ChatGPT Part 7

 • 6 - FL Studio Music Production Mastery
 • 109 - Overview
 • 110 - Navigating ChatGPT
 • 111 - Creating Drum Sounds Patterns
 • 112 - Making all the Melodies
 • 113 - 808
 • 114 - Arranging The Beat
 • 115 - Mixing the Beat
 • 116 - Expoting the Beat
 • 117 - Navigating ChatGPT The 2nd Beat
 • 118 - Drums Programmed and Melodies
 • 119 - Beat Arrangement The 2nd Beat
 • 120 - Mixing the Beat The 2nd Beat
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 37443
  حجم: 11132 مگابایت
  مدت زمان: 1053 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 خرداد 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید