در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Modern Windows Command Line – Beginner Level

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Take your first steps towards mastering the command line - learn to use the Modern Windows Command Line


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Why Learn the Command Line
 • 3. Course Structure

 • 2. The Windows Command Line
 • 1. The Windows Command Line
 • 2. Ways to Access the Command Line
 • 3. Read, Evaluate, Print, Loop (REPL)
 • 4. Structure of a Command

 • 3. The Command Shell Environment
 • 1. Hello World
 • 2. Getting System Version Information
 • 3. Working with Time and Date
 • 4. Clearing the Console and History
 • 5. Running Internal and External Commands
 • 6. When Things Go Wrong - Error Messages
 • 7. Getting Help

 • 4. File System Structure
 • 1. Visualizing the File System
 • 2. Creating Directories
 • 3. Moving Through the File System
 • 4. Removing Directories

 • 5. Working with Files
 • 1. Copying Files
 • 2. Moving Files
 • 3. Renaming Files
 • 4. Deleting Files

 • 6. File Contents and Properties
 • 1. Displaying File Contents
 • 2. Comparing Files
 • 3. File Attributes

 • 7. IO and Wildcards
 • 1. Wildcards
 • 2. Redirection
 • 3. Piping
 • 4. Sorting

 • 8. The Basics of Scripting
 • 1. Introduction to Scripting
 • 2. Script Editors
 • 3. Example Script Hello World
 • 4. Example Script Cloning the Touch Command
 • 5. Example Script File Soft Delete
 • 6. Example Script Scripted Backups

 • 9. Additional Content
 • 1. Customizing the Windows Terminal
 • 2. CLI Tips - Function Keys
 • 3. CLI Tips - Open the Shell in a Directory
 • 4. CLI Tips - Starting the Shell as Admin

 • 10. Conclusion
 • 1. Summary and Thank You