وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mindfulness for Resilience

سرفصل های دوره

How to use mindful techniques to boost your resilience, reduce stress, and go through complex situations more easily.


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 1 - MFR-01-Course-Intro.pdf
 • 1 - MFR-All-Slides.pdf

 • 2 - Fundamentals
 • 2 - MFR-02-Fundamentals-01-Intro.pdf
 • 2 - Module Intro
 • 3 - MFR-02-Fundamentals-02-The-Role-of-Mindfulness.pdf
 • 3 - The Role of Mindfulness
 • 4 - MFR-02-Fundamentals-03-Understanding-Resilience.pdf
 • 4 - Understanding Resilience
 • 5 - MFR-02-Fundamentals-04-Mindful-Resilience-Science.pdf
 • 5 - Mindful Resilience Science
 • 6 - MFR-02-Fundamentals-05-Outro.pdf
 • 6 - Module Outro

 • 3 - Mindful Applications
 • 7 - MFR-03-Mindful-Applications-01-Intro.pdf
 • 7 - Module Intro
 • 8 - MFR-03-Mindful-Applications-02-Mindful-Change-Management.pdf
 • 8 - Mindful Change Management
 • 9 - MFR-03-Mindful-Applications-03-Mindful-Performance-Under-Pressure.pdf
 • 9 - Mindful Performance Under Pressure
 • 10 - MFR-03-Mindful-Applications-04-Mindful-Emotional-Regulation.pdf
 • 10 - Mindful Emotional Regulation
 • 11 - MFR-03-Mindful-Applications-05-Mindful-Support-Systems.pdf
 • 11 - Mindful Support Systems
 • 12 - MFR-03-Mindful-Applications-06-Outro.pdf
 • 12 - Module Outro

 • 4 - Full RunThroughs
 • 13 - MFR-04-Full-Run-Throughs-01-Intro.pdf
 • 13 - Module Intro
 • 14 - In the Workplace
 • 14 - MFR-04-Full-Run-Throughs-02-In-The-Workplace.pdf
 • 15 - In Personal Relationships
 • 15 - MFR-04-Full-Run-Throughs-03-In-Personal-Relationships.pdf
 • 16 - In Major Life Changes
 • 16 - MFR-04-Full-Run-Throughs-04-In-Major-Life-Changes.pdf
 • 17 - MFR-04-Full-Run-Throughs-05-Outro.pdf
 • 17 - Module Outro

 • 5 - In Closing
 • 18 - Course Outro
 • 18 - MFR-05-Course-Outro.pdf
 • 18 - MFR-All-Slides.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 28719
  حجم: 775 مگابایت
  مدت زمان: 62 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید