وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mechanical Engineering Design – The Ultimate Course

سرفصل های دوره

A complete course on Mechanical Design Engineering from Design Theory to Machine Elements Design and Design Tools


1. Course Introduction
 • 1. Course Curriculum

 • 2. Basics of Mechanical Design Engineering
 • 1. What is Design and Mechanical Engineering Design
 • 2. Mechanical Design Process
 • 3. Standards and Codes
 • 4. Economics of Mechanical Design
 • 5. Uncertainties and Design Factor
 • 6. Factor of Safety
 • 7. Practice Problem 2A
 • 8. Dimensions and Tolerances

 • 3. Engineering Materials
 • 1. Importance of Material Selection
 • 2. Material Properties - A
 • 3. Material Properties - B
 • 4. Temperature Effects on Material Properties
 • 5. Types of Materials
 • 6. Metals
 • 7. Metals Numbering Systems
 • 8. Heat Treatment
 • 9.1 ASHBY CHARTS.pdf
 • 9. Material Selection (Ashby Charts)

 • 4. Stress Analysis
 • 1. Equilibrium & Free Body Diagrams
 • 2. Normal & Shear Stress
 • 3. Shear Force and Bending Moment Diagrams
 • 4. Cartesian Components of Stress
 • 5. Plane Stress Transformations
 • 6. 2D Mohrs Circle
 • 7. Practice Problem 4A (Stress Transformation)
 • 8. Elastic Strain and Poissons Ratio
 • 9. Stresses for Beams in Bending
 • 10. Practice Problem 4B (Bending Stress)

 • 5. Failure Prevention - Static Loading
 • 1. Static Loading and Failure
 • 2. Failure Theories
 • 3. Maximum Shear Stress or Tresca Theory
 • 4. Distortion Energy Theory
 • 5. Ductile Coulomb-Mohr Theory
 • 6. Failure Theories for Brittle Materials
 • 7. Selection of Failure Criteria

 • 6. Failure Prevention - FatigueVariable Loading
 • 1. Introduction to Fatigue in Metals
 • 2. Fatigue Testing and SN Curves
 • 3. Factors Affecting Endurance Limit
 • 4. Quantifying Alternating Stresses

 • 7. Design of Shafts
 • 1. Introduction to Shafts and their layout
 • 2. Designing Shafts against Fatigue Failure
 • 3. Critical Speed of Shafts - A
 • 4. Critical Speeds of Shafts - B

 • 8. Design of Non-Permanent Joints (Fasteners)
 • 1. Fasteners and Thread Standards
 • 2. Power Screw Mechanics - A
 • 3. Power Screws Mechanics - B
 • 4. Fastener Stiffness in a bolted joint
 • 5. Bolted Joint under External Load
 • 6. Fatigue Loading of Bolted Joints

 • 9. Design of Permanent Joints (Welding)
 • 1. Permanent Joints and Welding Symbols
 • 2. Stresses in Butt Welds and Fillet Welds
 • 3. Welded Joints in Torsion and Bending
 • 4. Strength of Weld Joints
 • 5. Resistance Welding & Adhesive Bonding

 • 10. Design of Bearings
 • 1. Bearings and their Nomenclature
 • 2. Bearing Life
 • 3.1 10.3.zip
 • 3. Bearings under Combined Radial & Thrust Load
 • 4.1 10.4a.zip
 • 4.2 10.4b.zip
 • 4. Bearing Selection - A
 • 5. Bearing Selection - B
 • 6. Lubrication

 • 11. Design of Gears
 • 1. Gears Types and Gear Nomenclature
 • 2. Bevel Gears Nomenclature
 • 3. Helical Gears Nomenclature
 • 4. Gear Trains
 • 5. Force Analysis - Spur Gears
 • 6. Force Analysis - Bevel & Helical Gears

 • 12. Theory of Belt Drives
 • 1. Introduction to Belts
 • 2. Belts Theory - A
 • 3. Belts Theory - B
 • 4. Belts Theory - C

 • 13. Design Tool A - CAD (with SolidWorks)
 • 1. Introduction to CAD
 • 2. Indroduction to SolidWorks UI
 • 3. 2D Sketch Tool
 • 4. 3D CAD Modelling
 • 5. CAD Practice - Modelling Table Parts
 • 6. Assembly Creation - Table
 • 7. Drawings Preparation

 • 14. Design Tool B - Finite Element Analysis (with ANSYS)
 • 1. Theory of Finite Element Analys
 • 2. FEA Problem Solving Steps
 • 3. Introduction to ANSYS UI
 • 4. Stress Analysis in ANSYS

 • 15. Final Words
 • 1. Congratulations
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29071
  حجم: 5218 مگابایت
  مدت زمان: 1118 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دسته بندی محصول
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید