وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Maya 3D Masterclass – Modeling a 3D Sci-Fi Vehicle in Maya

سرفصل های دوره

Learn powerful modeling and rendering tools in Maya to create a 3D sci-fi vehicle from scratch.


01- Introduction
 • 01. Promo
 • 02. Introduction
 • 03. Quick Introduction to Modeling Set-up
 • 04. Bevel Too
 • 05. Multi-Cut Tool
 • 06. Extrude Tool

 • 02- Modeling
 • 07. Setting Up the Image Planes
 • 08. Blocking Out the Chassis
 • 09. Creating the Front Bevel
 • 10. Extruding the Wing
 • 11. Modeling the Wing Part 1
 • 12. Modeling the Wing Part 2
 • 13. Modeling the Wing Part 3
 • 14. Creating the Bottom Bevel
 • 15. Creating Bevels for the Wing
 • 16. Adding More Resolution to the Model
 • 17. Creating the Cockpit with Boolean
 • 18. Cleaning Up Front Cockpit Geometry
 • 19. Cleaning Up Back Cockpit Geometry
 • 20. Creating the Top Curved Bevel
 • 21. Creating the Bottom Curved Bevel
 • 22. Creating the Tail Fin Part 1
 • 23. Creating the Tail Fin Part 2
 • 24. Creating the Tail Fin Part 3
 • 25. Creating the Turbine Engine Part 1
 • 26. Creating the Turbine Engine Part 2
 • 27. Creating the Turbine Engine Part 3
 • 28. Creating the Turbine Engine Part 4
 • 29. Creating the Turbine Engine Part 5
 • 30. Creating the Turbine Engine Part 6
 • 31. Creating the Turbine Engine Part 7
 • 32. Creating the Turbine Engine Part 8
 • 33. Creating the Turbine Engine Part 9
 • 34. Creating the Turbine Engine Part 10
 • 35. Creating the Turbine Engine Part 11
 • 36. Creating the Turbine Engine Part 12
 • 37. Creating the Turbine Engine Part 13
 • 38. Creating the Damaged Engine Part 1
 • 39. Creating the Damaged Engine Part 2
 • 40. Creating the Damaged Engine Part 3
 • 41. Creating the Damaged Engine Part 4
 • 42. Creating the Damaged Engine Part 5
 • 43. Creating the Damaged Engine Part 6
 • 44. Creating the Damaged Engine Part 7
 • 45. Creating the Damaged Engine Part 8
 • 46. Creating the Damaged Engine Part 9
 • 47. Creating the Damaged Engine Part 10
 • 48. Creating the Front Panel Part 1
 • 49. Creating the Front Panel Part 2
 • 50. Creating the Front Panel Part 3
 • 51. Creating the Front Panel Part 4
 • 52. Creating the Repulsor Vents Part 1
 • 53. Creating the Repulsor Vents Part 2
 • 54. Creating the Repulsor Vents Part 3
 • 55. Creating the Back Vent Part 1
 • 56. Creating the Back Vent Part 2
 • 57. Creating the Bevels for the Vents
 • 58. Creating the Cockpit Part 1
 • 59. Creating the Cockpit Part 2
 • 60. Creating the Cockpit Part 3
 • 61. Creating the Cockpit Part 4
 • 62. Creating the Cockpit Part 5
 • 63. Creating the Cockpit Part 6
 • 64. Creating the Cockpit Part 7
 • 65. Creating the Seats Part 1
 • 66. Creating the Seats Part 2
 • 67. Creating the Center Channel
 • 68. Creating the Monitors
 • 69. Creating the Steering Wheel
 • 70. Creating the Head Rest
 • 71. Creating the Gear Box
 • 72. Creating the Gear Stick Part 1
 • 73. Creating the Gear Stick Part 2
 • 74. Creating the Cockpit Floor Part 1
 • 75. Creating the Cockpit Floor Part 2
 • 76. Creating the Cockpit Floor Part 3
 • 77. Creating the Control Panel Part 1
 • 78. Creating the Control Panel Part 2
 • 79. Creating the Control Panel Part 3
 • 80. Creating the Control Panel Part 4
 • 81. Creating the Central Channel Controls
 • 82. Creating the Windshield
 • 83. Bevelling, Fixing and Mirroring
 • 84. Creating the Front Engine Part 1
 • 85. Creating the Front Engine Part 2
 • 86. Creating the Front Engine Part 3
 • 87. Creating the Front Engine Part 4
 • 88. Creating the Front Engine Part 5
 • 89. Creating the Rear Repulsor Part 1
 • 90. Creating the Rear Repulsor Part 2
 • 91. Creating the Rear Repulsor Part 3
 • 92. Creating the Rear Repulsor Part 4
 • 93. Creating the Rear Repulsors Part 5
 • 94. Creating the Rear Repulsors Part 6
 • 95. Cleaning Up the Scene
 • 96. Making the Landspeeder Real World Size
 • 97. Creating Displacement Maps Part 1
 • 98. Creating Displacement Maps Part 2
 • 99. Making Final Adjustments to the Model Before Rendering

 • 03- Shading, Lighting and Rendering
 • 100. Setting Up the Camera
 • 101. Creating the Background
 • 102. Creating the Background Texture
 • 103. Texturing the Background
 • 104. Creating a Second Background Texture
 • 105. Creating Shaders for the Landspeeder
 • 106. Creating the Glass and Reflective Lighting
 • 107. Creating a Side Light
 • 108. Setting Up the Final Render
 • 109. Finishing Up in Photoshop
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34990
  حجم: 28186 مگابایت
  مدت زمان: 1394 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید