وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Turbomachinery CFD simulations with Ansys CFX

سرفصل های دوره

Unlock the Power of Turbomachinery CFD: Become a Pro with Ansys CFX!


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Introduction to Ansys CFX
 • 3 - Course contents and workflow

 • 2 - Axial compressor CFD analysis Rotor 37
 • 4 - Chapter2-Download.zip
 • 4 - Rotor 37 Case setup
 • 5 - Rotor 37 post processing

 • 3 - Multi stage axial compressor CFD analysis
 • 6 - Chapter3-Download.zip
 • 6 - Multi stage compressor pre processing
 • 7 - Rotor stator interface
 • 8 - Multi stage compressor pre processing contd
 • 9 - Turbulence models
 • 10 - CFD Solution and Post processing

 • 4 - Design and analysis of axial fan stage
 • 11 - Chapter4-Download.zip
 • 11 - Design of axial fan stage
 • 12 - Meshing and Pre processing axial fan stage
 • 13 - Post processing CFD results

 • 5 - Assignment 1
 • 14 - CFD Analysis of rotor blade
 • 14 - Chapter5-Download.zip

 • 6 - Design and analysis of centrifugal compressor
 • 15 - Design of centrifugal compressor
 • 16 - Case setup and solution

 • 7 - Analysis of centrifugal compressor with vane diffuser and volute
 • 17 - Case introduction and workbench meshing
 • 17 - Chapter7-Download.zip
 • 18 - Pre processing centrifugal compressor
 • 19 - Post processing centrifugal compressor

 • 8 - Axial turbine stage analysis
 • 20 - Axial turbine stage analysis
 • 20 - Chapter8-Download.zip

 • 9 - Wind turbine analysis
 • 21 - Chapter9-Download.zip
 • 21 - Wind turbine fluid domain creation
 • 22 - Fluid domain meshing
 • 23 - Case setup and solution
 • 24 - Post processing results

 • 10 - Hydroturbine simulation
 • 25 - Chapter10-Download.zip
 • 25 - Francis Turbine analysis

 • 11 - Assignment 2
 • 26 - Assignment 2 Problem
 • 26 - Chapter11-Download.zip
 • 27 - Assignment 2 Solution

 • 12 - Parametric analysis of rotor 37
 • 28 - Chapter12-Download.zip
 • 28 - Compressor characteristics generation Rotor37

 • 13 - Inlet profile boundary condition
 • 29 - Chapter13-Download.zip
 • 29 - Profile boundary condition method1
 • 30 - Profile boundary condition method2

 • 14 - Transient analysis
 • 31 - Chapter14-Download.zip
 • 31 - Introduction
 • 32 - Transient analysis Profile transformation
 • 33 - Transient analysis Time transformation
 • 34 - Course Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29064
  حجم: 5253 مگابایت
  مدت زمان: 237 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دسته بندی محصول
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید