وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Theater Lighting

سرفصل های دوره

From Theory to Stage Brilliance


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Course Index.html

 • 2. Theater Lamps
 • 1.1 Little theater dictionary.pdf
 • 1. Overview Theater Lamps
 • 2. PC and Fresnel Lamp
 • 3. Profiler Lamp
 • 4. PAR and MultiPAR Lamps
 • 5. Flood Lamps
 • 6. LED PAR Lamps
 • 7. Filters introduction
 • 8. Filters on Lamps

 • 3. Pipes and hanging structures
 • 1. Motorized and counterweight pipes the theory
 • 2. Motorized and counterweight pipes in theater

 • 4. Circuits, Dimmers and Hardpatch
 • 1. Circuits, Dimmers and Hardpatch - the theory
 • 2. Circuits, Dimmers and Harpatch - in the theater

 • 5. Our little practice theater
 • 1. How to make a Lightplot
 • 2. Presenting our little theater

 • 6. Control Room
 • 1.1 How to Program a Theater Light Show with Submasters.pdf
 • 1. Working with submasters
 • 2.1 How to Program a Theater Show with One Cue Stack.pdf
 • 2. Working with cuestacks

 • 7. Lighting Positions
 • 1. Frontlight
 • 2. Sidelight
 • 3. Backlight
 • 4. Spotlight
 • 5. Toplight
 • 6. Cycloramalight

 • 8. Lighting dramaturgy
 • 1. Why do we need lighting on stage
 • 2. Lighting dramaturgy

 • 9. Hands on, making a show
 • 1. Little play. Theory
 • 2.1 Theater Car Scene Patch.pdf
 • 2.2 Theater Light Plot Car Scene.pdf
 • 2. Theater car sceene, night
 • 3. Day sceene, theory
 • 4.1 Theater Day Scene Patch.pdf
 • 4. Day sceene, part 1
 • 5. Day Sceene, part 2
 • 6. Living room scene, theory
 • 7.1 Theater Living Room Scene Patch.pdf
 • 7. Living Room scene
 • 8. Final play

 • 10. Goodbye and recomendations
 • 1. Goodbye and how to go on with theater lighting.
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29063
  حجم: 1009 مگابایت
  مدت زمان: 140 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید