وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Terraform Iac on Azure: Practical Hands-on

سرفصل های دوره

Use Terraform to Provision Infrastructures on Azure (with Hands-on Labs and Mini project)


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Quick Information on Course Expectations
 • 3. Course Structure
 • 4. What is Terraform
 • 5. Why Terraform
 • 6. How Does Terraform Works
 • 7. Terraform Key Aspects
 • 8. Terraform Commands and Workflow

 • 2. Installations and Infrastructure Setup
 • 1. Installing IDE on your machine
 • 2.1 Terraform Download Page for Mac OS.html
 • 2. Setting up Terraform on your machine (Mac OS)
 • 3.1 Terraform Download Page for Windows OS.html
 • 3. Setting up Terraform on your machine (Windows OS)
 • 4.1 Terraform Download Page for Linux and Other OSs.html
 • 4. Setting up Terraform on your machine (Linux OS)
 • 5.1 Download Azure CLI for Windows.html
 • 5. Setting up Azure CLI on your machine (Windows OS)
 • 6.1 Download Azure CLI for Linux.html
 • 6. Setting up Azure CLI on your machine (Linux OS)
 • 7.1 Download Azure CLI for Mac OS.html
 • 7. Setting up Azure CLI on your machine (Mac OS)
 • 8. Linking Azure CLI on your PC to Azure Cloud

 • 3. Azure Resources Provisioning
 • 1. Provisioning Azure Resource Groups with Terraform
 • 2. Provisioning Azure Storage Accounts and Containers with Terraform
 • 3. Provisioning Azure Key Vaults with Terraform
 • 4. Provisioning Azure Databricks with Terraform

 • 4. Working with Azure Compute (Virtual Machines)
 • 1. Provisioning Azure Compute (Linux Virtual Machines) with Terraform
 • 2. Provisioning Azure Compute (Windows Virtual Machines) with Terraform
 • 3. Provisioning IIS Webservers on Windows Virtual Machines with Terraform

 • 5. Azure Data Factory Pipeline Automation
 • 1. Provisioning data factory module with Terraform on Azure
 • 2. Working with Azure Data Factory Triggers
 • 3. Creating Azure SQL Linked Service
 • 4. Creating and Validation Azure Data Factory Pipelines

 • 6. Provisioning Additional Resources (Synapse Analytics and HDInsight)
 • 1. Provisioning Synapse Analytics with Terraform
 • 2. Provisioning Azure HDInsight Spark Cluster with Terraform
 • 3. Provisioning Azure HDInsight Hadoop Cluster with Terraform
 • 4. Provisioning Azure HDInsight Kafka Cluster with Terraform

 • 7. Resources and Mini Project
 • 1.1 Full Code.zip
 • 1.2 Mini-Project.pdf
 • 1. Course Resources and Mini Project.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34231
  حجم: 3900 مگابایت
  مدت زمان: 258 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید