وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering SVM: A Comprehensive Guide with Code in Python

سرفصل های دوره

V-Support vector machine, slack variables, Support Vector Regression (SVR), Kernel Trick


1 - Introduction
 • 1 - Course structure
 • 2 - IMPORTANT VIDEOS PLEASE WATCH
 • 3 - Some of important terminologies in SVM
 • 3 - terminology.zip
 • 4 - Introduction to SVM
 • 4 - introduction-to-support-vector-machine.zip

 • 2 - Maximum margin classification with support vector machines
 • 5 - Introduction to Maximum margin
 • 5 - introduction-to-maximum-margin.zip
 • 6 - What is slack variables
 • 6 - nonliearly-separable-case-using-slack-variables.zip
 • 7 - Data preprocessing
 • 7 - nonliearly-separable-case-using-slack-variables-1.zip
 • 8 - Standardizing features
 • 8 - nonliearly-separable-case-using-slack-variables-2.zip
 • 9 - Introduction to Overfitting
 • 9 - nonliearly-separable-case-using-slack-variables-3.zip
 • 10 - Train the model
 • 10 - figures-20230226T095202Z-001.zip
 • 10 - nonliearly-separable-case-using-slack-variables-4.zip
 • 11 - Introduction to Kernel Trick
 • 12 - Kernel trick implementation
 • 12 - nonliearly-separable-case-using-slack-variables-5.zip

 • 3 - Some of the SVM algorithm
 • 13 - Introduction to Linear Classification in SVM
 • 13 - linear-classification-in-support-vector-machine.zip
 • 14 - What is C parameter in support vector machine
 • 14 - what-is-c-parameter-in-support-vector-machine.zip
 • 15 - Implementation of Linear Classification in SVM
 • 15 - linear-classification-in-support-vector-machine-1.zip
 • 16 - Nonlinear SVM implementation
 • 16 - implementation-of-non-linear-support-vector-machine.zip
 • 17 - Nonlinear SVM explaination
 • 17 - implementation-of-non-linear-support-vector-machine-1.zip
 • 18 - MNIST handwritten digit dataset
 • 18 - implemetation-of-mnist-digits.zip
 • 19 - Introduction to VSupport vector machine
 • 19 - introduction-to-v-support-vector-machine.zip
 • 20 - Implementation of Vsupport Vector Machine
 • 20 - implementation-of-v-support-vector-machine.zip
 • 21 - Introduction to Support Vector Regression SVR
 • 21 - introduction-to-support-vector-regression-svr.zip
 • 22 - Implementation of SVR
 • 22 - implementation-of-svr.zip

 • 4 - Project Pima Indians Diabetes
 • 23 - Introduction and implementation Part 1
 • 23 - diabetes.csv
 • 24 - Introduction and implementation Part 2
 • 24 - prima-diabetes.zip
 • 25 - Other method of splitting the datasets into training and testing sets
 • 25 - prima-diabetes-1.zip
 • 26 - Confusion matrix Explanation
 • 26 - prima-diabetes-2.zip
 • 27 - Confusion matrix Implementation
 • 27 - prima-diabetes-3.zip

 • 5 - Fertility diagnostic project

  6 - Thank you
 • 28 - Thank you
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17177
  حجم: 1519 مگابایت
  مدت زمان: 218 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید