وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Mermaid.js: Diagram, Charts and Data Visualization

سرفصل های دوره

Easily and quickly create flowchart, mindmap , User journey, Entity Relationship , pie charts, State and class diagrams


1. Introduction
 • 1. Welcome to Mermaid.js Course
 • 2. Introduction to Mermaid.js
 • 3. Introducing the Live Editor
 • 4. Working with Vscode
 • 5. Working with HTML - Javascript
 • 6. Working With Jupyter Notebook
 • 7. Why Use Mermaid.js

 • 2. Flowchart Diagram
 • 1. Introduction to Flowchart
 • 2. Flowchart Basics
 • 3. Orientation and Error Handling
 • 4. Working with Nodes - Node Text
 • 5. Working with Links
 • 6. More on Working with Links
 • 7. Working with Subgraph
 • 8. Flowchart Node Interactivity
 • 9. Flowchart - Styling Lines and Nodes

 • 3. Sequence Diagram
 • 1. Introduction to Sequence Diagram
 • 2. Sequence Diagram Uses
 • 3. Creating and Connecting Participants
 • 4. Working with Messages, Notes and Comments
 • 5. More on Sequence Objects
 • 6. Activation Box
 • 7. Alternative Frame 1 (Alt)
 • 8. Exercise (Actors, participants, Messages,Alt)
 • 9. Alternative Frame 2 (Parallel)
 • 10. Alternative Frame 3 (Critical Region)
 • 11. More frames (loop, break)
 • 12. Grouping and Coloring
 • 13. Configuration Settings for Sequence Diagram

 • 4. Class Diagram
 • 1. Introduction to Class Diagram
 • 2. Defining a class Diagram
 • 3. Class Visibility and Types
 • 4. Class Relationship
 • 5. Titles, Notes Label and comments
 • 6. Cardinality - Multiplicity
 • 7. Class Annotation
 • 8. Namespace and Styling
 • 9. Styling HTML and CSS
 • 10. Node Interactivity

 • 5. State Diagram
 • 1. Introduction to State Diagram
 • 2. Our First Diagram
 • 3. Describing and Labeling diagram
 • 4. Composite State
 • 5. Working with Choice
 • 6. Fork and Join
 • 7. Styling State Diagram

 • 6. Entity Relationship Diagram
 • 1. Introduction to Entity Relationship Diagram
 • 2. ERD Entities
 • 3. Relationship 1
 • 4. Relationship 2
 • 5. Styling ER Diagram

 • 7. User Journey
 • 1. Introduction to User Journey Diagram
 • 2. User Jounrey in Mermaid.js
 • 3. Exercise 2- Mike and journey Dinner
 • 4. Exercise 3- Dental Business Feedback

 • 8. Gantt Chart Diagram
 • 1. Introduction to Gantt Chart
 • 2. Simple Gantt Chart
 • 3. Adding Dependencies and Status
 • 4. Working with Date-Time 1
 • 5. Working with Date-Time 2
 • 6. Adding Milestone and Compact
 • 7. Styling Gant Chart
 • 8. Interating with Gantt Chart

 • 9. Pie Chart Diagram
 • 1. Introduction to Pie Chart and Sample Diagram
 • 2. Pie Chart Configurations

 • 10. Quadrant Chart Diagram
 • 1. Introduction to Quadrant Chart Diagram
 • 2. Exploring Quadrant Chart 1
 • 3. Exploring Quadrant Chart 2
 • 4. Styling Quadrants
 • 5. Configuration Settings

 • 11. Requirement Diagram
 • 1. Introduction to Requirement Diagram
 • 2. Exploring Requirement Diagram
 • 3. Web App Requirement Diagram
 • 4. Requirement Diagram Full Feature

 • 12. GitGraph Diagram
 • 1. Introduction to GitGraph Diagram
 • 2. GitGraph in Mermaid Live
 • 3. Working with Branch 1
 • 4. Working with Branch 2
 • 5. Configuration Settings 1
 • 6. Configuration Settings 2
 • 7. Styling Gitgraph 1
 • 8. Styling Gitgraph 2

 • 13. C4 Diagram
 • 1. Introduction to C4 Diagram
 • 2. Context Diagram
 • 3. Container Diagram
 • 4. Component Diagram
 • 5. Code Diagram
 • 6. Dynamic Diagram
 • 7. Deployment Diagram

 • 14. Mindmap Diagram
 • 1. Introduction to Mindmap Diagram
 • 2. Starting with Mindmap diagram
 • 3. Node shapes
 • 4. Adding Icons and Special Characters

 • 15. Timeline Diagram
 • 1. Introduction to Timeline Diagram
 • 2. Getting Started
 • 3. Describe and Group Timelines
 • 4. Styling Configuration

 • 16. ZenUML Diagram
 • 1. Introduction to ZenUML Diagram

 • 17. Sankey Diagram
 • 1. Introduction to Sankey Diagram
 • 2. Sankey In Action
 • 3. More Sankey

 • 18. XYChart Diagram
 • 1. Introduction to XYChart Diagram
 • 2. Working with Bar and Chart
 • 3. Sankey Configuration
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34780
  حجم: 3762 مگابایت
  مدت زمان: 420 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید