وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Google Maps JavaScript API: A Comprehensive Guide

سرفصل های دوره

The complete guide of Google Maps JavaScript APIs from A to Z


1. Introduction
 • 1.1 Getting start with Google Maps Platform.pdf
 • 1. Getting start with Google Maps Platform
 • 2.1 Create and use API key.pdf
 • 2. Create and use API key
 • 3.1 First Web Mapping Application.pdf
 • 3. First Web Mapping Application
 • 4.1 First Web Mapping Application.zip
 • 4. SampleCode First Web Mapping Application.html

 • 2. Map Options
 • 1.1 Understand the Map Options.pdf
 • 1. Understand the Map Options
 • 2.1 Manage UIContorls with Map Options.pdf
 • 2. Manage UIContorls with Map Options
 • 3.1 Manage UIContorls with Map Options.zip
 • 3. SampleCode Manage UIContorls with Map Options.html
 • 4.1 Change Google Map Types.pdf
 • 4. Change Google Map Types
 • 5.1 Change Google Map Types.zip
 • 5. SampleCode Change Google Map Types.html
 • 6.1 Change Map Localization.pdf
 • 6. Change Map Localization
 • 7.1 Change Map Localization.zip
 • 7. SampleCode Change Map Localization.html

 • 3. Geometries and Overlays
 • 1.1 Draw Geometries and Overlays on the Map.pdf
 • 1. Draw Geometries and Overlays on the Map
 • 2.1 Draw Point Geometry (Markers) on the Map.pdf
 • 2. Draw Point Geometry (Markers) on the Map
 • 3.1 Draw Point Geometry (Markers) on the Map.zip
 • 3. SampleCode Draw Point Geometry (Markers) on the Map.html
 • 4.1 Draw Shape Geometry (Polyline) on the Map.pdf
 • 4. Draw Shape Geometry (Polyline) on the Map
 • 5.1 Draw Shape Geometry (Polyline) on the Map.zip
 • 5. SampleCode Draw Shape Geometry (Polyline) on the Map.html
 • 6.1 Draw Shape Geometry (Polygon) on the Map.pdf
 • 6. Draw Shape Geometry (Polygon) on the Map
 • 7.1 Draw Shape Geometry (Polygon) on the Map.zip
 • 7. SampleCode Draw Shape Geometry (Polygon) on the Map.html
 • 8.1 Add a Ground Overlay (Raster) to the Map.pdf
 • 8. Add a Ground Overlay (Raster) to the Map
 • 9.1 Add a Ground Overlay (Raster) to the Map.zip
 • 9. SampleCode Add a Ground Overlay (Raster) to the Map.html

 • 4. Map Events
 • 1.1 Interact with Map Events.pdf
 • 1. Interact with Map Events
 • 2.1 Interact with Map Events.zip
 • 2. SampleCode Interact with Map Events.html
 • 3.1 Display Map Info Windows.pdf
 • 3. Display Map Info Windows
 • 4.1 Display Map Info Windows.zip
 • 4. SampleCode Display Map Info Windows.html
 • 5.1 Displaying User or Device Position on Maps.pdf
 • 5. Displaying User or Device Position on Maps
 • 6.1 Displaying User or Device Position on Maps.zip
 • 6. SampleCode Display User or Device Position On Maps.html

 • 5. Geospatial Data Layers
 • 1.1 Understand Geospatial Data Layers.pdf
 • 1. Understand Geospatial Data Layers
 • 2.1 Display Data Layer on a The Map.pdf
 • 2. Display Data Layer on a The Map
 • 3.1 Display Data Layer on a The Map.zip
 • 3. Sample Code Display Data Layer on The Map.html
 • 4.1 Listen to Data Layer Events.pdf
 • 4. Listen to Data Layer Events
 • 5.1 Listen to Data Layer Events.zip
 • 5. SampleCode Listen to Data Layer Events.html
 • 6.1 Style Data Layer Features.pdf
 • 6. Style Data Layer Features
 • 7.1 Style Data Layer Features.zip
 • 7. SampleCode Style Data Layer Features.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29059
  حجم: 923 مگابایت
  مدت زمان: 82 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید