وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Azure OpenAI Exercises

سرفصل های دوره

Azure OpenAI, Generative AI, Generative AI Exploration, Code Generation, Dall-e image generation, Content Filters


1. Introduction
 • 1. Mastering Azure OpenAI Exercises.html

 • 2. Unlocking The Power of Generative AI with Bing Copilot
 • 1. Unlocking The Power of Generative AI with Bing Copilot

 • 3. How to Request Access to Azure OpenAI Services
 • 1. How to Request Access to Azure OpenAI Services

 • 4. Getting Started with Azure OpenAI Easy Setup for AI Projects
 • 1. Getting Started with Azure OpenAI Easy Setup for AI Projects

 • 5. Integrating Azure OpenAI into Your Apps
 • 1. Integrating Azure OpenAI into Your Apps

 • 6. Utilize Prompt Engineering In Your App
 • 1. Utilize Prompt Engineering In Your App

 • 7. Generating & Enhancing Code with Azure OpenAI Services
 • 1. Generating & Enhancing Code with Azure OpenAI Services

 • 8. Creating Art with DALL-E Image Generation with Azure OpenAI
 • 1. Creating Art with DALL-E Image Generation with Azure OpenAI

 • 9. Customizing AI Using Your Data with Azure OpenAI
 • 1. Customizing AI Using Your Data with Azure OpenAI

 • 10. Content Filtering with Azure OpenAI Ensuring Safe AI Output
 • 1. Content Filtering with Azure OpenAI Ensuring Safe AI Output

 • 11. Bonus Lecture
 • 1. Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29053
  حجم: 1657 مگابایت
  مدت زمان: 143 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید