وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master NIST Cybersecurity Framework (CSF) Essentials

سرفصل های دوره

Defending Digital Frontier: Strategies with NIST Cybersecurity Framework, Guardians of Data, Secure the Digital Realm.


1. Introduction to the Cybersecurity Framework
 • 1. Course Overview and Introduction to NIST (CSF)
 • 2. Significance of Cybersecurity Frameworks
 • 3. Core Components of the NIST Cybersecurity Framework

 • 2. NIST Cybersecurity Framework Core Functions
 • 1. Identifying and Protecting Core Function 1 of the Framework
 • 2. Detecting and Responding Core Function 2 of the Framework
 • 3. Recovering and Learning Core Function 3 of the Framework
 • 4. Practical Examples and Case Studies for Each Core Function

 • 3. Implementing the NIST Cybersecurity Framework
 • 1. Evaluating Your Organizations Cybersecurity Maturity Level
 • 2. Crafting a Risk Management Strategy Using the NIST Framework
 • 3. Formulating a Comprehensive Security Policy and Plan
 • 4. Integration Strategies for the NIST Framework into Existing Security Programs

 • 4. NIST Cybersecurity Framework in Various Industries
 • 1. Application of the NIST Framework in Healthcare
 • 2. Deployment of the NIST Framework in Financial Institutions
 • 3. Best Practices of the NIST Framework for Government Agencies
 • 4. Utilization of the NIST Framework in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

 • 5. NIST Cybersecurity Framework and Regulatory Compliance
 • 1. Grasping Compliance Requirements and Regulations
 • 2. Aligning the NIST Framework with Regulatory Standards (e.g., GDPR, HIPAA)
 • 3. Attaining and Exhibiting Compliance through the NIST Framework

 • 6. Tools and Resources for the NIST Cybersecurity Framework
 • 1. Overview of Tools and Resources within the NIST Cybersecurity Framework
 • 2. Exploration of the NIST Cybersecurity Framework Online Repository
 • 3. Guidance and Templates for NIST Framework Implementation

 • 7. Anticipated Trends and Updates in the NIST Cybersecurity Framework
 • 1. Impact of Emerging Technologies on the NIST Framework
 • 2. Recent Revisions and Updates to the NIST Cybersecurity Framework
 • 3. Looking Forward Future Directions and Considerations for the Framework

 • 8. Wrapping Up and Planning Ahead
 • 1. Recap of Key Concepts and Takeaways from the Course
 • 2. Crafting an Action Plan for Implementing the NIST Framework
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 38373
  حجم: 950 مگابایت
  مدت زمان: 102 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 تیر 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید