وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Marketing Genius Mastery – Marketing Planning Strategy

سرفصل های دوره

Unlock Your Marketing Brilliance: Strategic Planning, Brand Building, Tactical Execution & Team Management Mastery


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Why this Course was created Why is it necessary for your business
 • 3 - What will you be becoming by the end of the course
 • 4 - Course Modules
 • 4 - Marketing-genius-mastery-course-contents-final.docx

 • 2 - Module 1 Budget Allocation System
 • 5 - Identifying-Marketing-Budget-Allocation-Analysis-Sheet.docx
 • 5 - Marketing Budget Allocation System Explanation
 • 6 - Guide-Correct-Measure-to-Bring-the-correct-Budget-Spending-for-Your-Marketing.docx
 • 6 - Identifying Your Current Marketing Budget Allocation System Activity
 • 7 - Budget-Solution-Sheet.docx
 • 7 - Working on Marketing Budget Solution With Explanation Activity

 • 3 - Module 2 Identifying Target Audiences Customer Analysis Activity
 • 8 - Identifying-Current-Target-Audience.docx
 • 8 - Part 1 Identifying Real Target Audience with Activity Session
 • 9 - New-Target-Audience-Identification.docx
 • 9 - Right Methods Analysis Identifying New Target Audiences with Activity

 • 4 - Module 3 Creating Correct Content Systems
 • 10 - Current-Content-System-Understanding-Analysis.docx
 • 10 - Part 1 Identifying Your Current Content System
 • 11 - Lets-work-on-by-creating-This-Advanced-Content-Management-Strategies-Worksheet.docx
 • 11 - Part 2 Analysing Correct Content System Contents for Different Channels
 • 12 - Lets-work-on-by-creating-This-Advanced-Content-Management-Strategies-Worksheet.docx
 • 12 - Part 3 Building Advanced Content System with Activity Content Strategies

 • 5 - Module 4 Building Brand Awareness
 • 13 - IDENTIFYING-Current-BRAND-Awareness-Sheet.docx
 • 13 - Part 1 Identifying Current Brand Awareness With an Activity
 • 14 - Brand-Rebuilding-and-Enhancement-Strategy-Sheet.docx
 • 14 - Part 2 Current Brand Awareness Analysis
 • 15 - Brand-Rebuilding-and-Enhancement-Strategy-Sheet.docx
 • 15 - Part 3 Rebranding Your Business USP Brand Resonance with Activity Solution

 • 6 - Module 5 Building Successful Product Awareness
 • 16 - CURRENT-PRODUCT-ANALYSIS.docx
 • 16 - Part 1 Understanding Product Value Competitive Positioning
 • 17 - Part 2 Strategies for Building Effective Product Value with Activity Analysis
 • 17 - Product-Approach-SHEET.docx

 • 7 - Module 6 Creating Successful Offering
 • 18 - Crafting-Compelling-Offerings-Sheet.docx
 • 18 - Creating a successful Offer strategies Current Building New Offer Activity
 • 18 - creating-Compelling-Solution-Sheet.docx

 • 8 - Module 7 Technological Advancement
 • 19 - Part 1 Introduction Importance of current technology utilization i
 • 20 - Assess-your-current-technology-utilization-and-competitiveness-in-your-business.docx
 • 20 - Part 2 Assess your current technology utilization and competitiveness
 • 21 - Enhancing-Your-Marketing-Technology-Stack.docx
 • 21 - Part 3 Assessing Building Solutions for Enhancing Your Marketing Technology

 • 9 - Module 8 Physical Evidence Product Satisfaction
 • 22 - Current-Physical-Evidence-Analysis.docx
 • 22 - Part 1 Understanding Physical Evidence Product Satisfaction Assessment
 • 23 - Part 2 Strategies for Enhancing Physical Evidence Activity
 • 23 - Techniques-for-Enhancing-Physical-Evidence-Product-Satisfaction-Sheet.docx

 • 10 - Module 9 Developing Utilising your Team Management
 • 24 - Evaluate-your-team-management-practices.docx
 • 24 - Part 1 Evaluate your Team management Practices Importance in your Business
 • 25 - Part 2 Enhancing Team Management with Activity
 • 25 - Solution-Sheet-Enhancing-Team-Management.docx
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 38369
  حجم: 3050 مگابایت
  مدت زمان: 159 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 تیر 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید