وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Managing LifeCycle and ViewModel Data

سرفصل های دوره

Learn the skills necessary to effectively maintain activity state and simplify coordination with the activity lifecycle using the Android Architecture Componets' ViewModel, Lifecycle, and other related types.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Managing Activity State with ViewModel
 • 01. Version Check
 • 02. Introduction
 • 03. Activities - More Than Just a Pretty Face
 • 04. Managing Activity State with ViewModel
 • 05. Theres a Bug in Our App
 • 06. Adding a ViewModel and Build Dependencies
 • 07. Accessing Our ViewModel with a Lazy Property
 • 08. Restoring the Activity State
 • 09. That Bugs Fixed, but We Just Found Another One
 • 10. Managing More Complex State with ViewModel
 • 11. Verifying App Behavior
 • 12. Summary

 • 3. Maintaining Activity State during System-initiated Shutdowns
 • 1. Introduction
 • 2. Activity Destruction Effects on State
 • 3. Durable Activity State
 • 4. Identifying the Need for Durable State
 • 5. Persisting State of a Simple Value
 • 6. Restoring State of a Simple Value
 • 7. Summary

 • 4. Persisting Complex Activity State
 • 1. Introduction
 • 2. Were Still Losing Some of Our Activity State
 • 3. Activity State and Data Model Cooperation
 • 4. Moving the Details to the ViewModel
 • 5. Persisting State of an Object Graph
 • 6. Effectively Using ViewModel and Durable State Together
 • 7. Verifying State Management Behavior
 • 8. Summary

 • 05. Subscribing to Lifecycle Events
 • 01. Introduction
 • 02. Cooperating with Activity Lifecycle
 • 03. Our Apps Get-together Feature
 • 04. Managing Location with Activity Functions
 • 05. Fixing the Location Resource Leak
 • 06. Improving Lifecycle Handling with Events
 • 07. Creating a Lifecycle Observer
 • 08. Observing Lifecycle Events
 • 09. Connecting the Observer to the Lifecycle
 • 10. Summary

 • 6. Determining Lifecycle State
 • 1. Introduction
 • 2. Events Are Only Part of the Story
 • 3. Adding the Messaging Manager
 • 4. Lifecycle-driven Asynchronous Operations
 • 5. Were Leaking Connections
 • 6. Lifecycle State
 • 7. Verifying State in Asynchronous Operations
 • 8. The Leak Is Fixed
 • 9. Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 2828
  حجم: 380 مگابایت
  مدت زمان: 145 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 دی 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید