وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Making Your C# 7 Code More Functional

سرفصل های دوره

With lots of new functional syntax in C#, programmers may struggle to find proper place for it in their notoriously object-oriented code. This course unveils the mystery and puts OO and functional design elements in the right proportion.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Challenging the Object-oriented Mindset
 • 1. Programming into a Language, Not in It
 • 2. Version Check
 • 3. What Follows in This Course
 • 4. Demonstrating the Object-oriented Mindset
 • 5. Riding on the Polymorphism Wave
 • 6. Challenging the Object-oriented Mindset
 • 7. Summary

 • 3. Adding Functional-style Filters to Object Model
 • 1. Recognizing Immutable State as a Neces
 • 2. Narrowing Down the Role of Public Functions
 • 3. Completing the Functional Model
 • 4. Using the Functional Model
 • 5. Summary

 • 4. Introducing Pure Functions to Object Design
 • 1. Inventing Pure Functions
 • 2. Returning a Tuple from a Function
 • 3. Understanding Referential Transparency
 • 4. Understanding the Need for Memoization
 • 5. Summary

 • 5. Memoization with Pure Functions
 • 1. Inventing Dynamic Programming as a Generalized Memoization
 • 2. Implementing Memoized Dynamic Programming Solution
 • 3. Precalculated Dynamic Programming
 • 4. Inventing an Algorithm Using Dynamic Programming
 • 5. Implementing Full Memoization
 • 6. Understanding the Benefits of Memoization
 • 7. Summary

 • 6. Working with Pure Member Functions
 • 1. Relating Member Functions to Pure Functions
 • 2. Pure Functions Require Immutable Arguments
 • 3. Making Functional C#
 • 4. Completing the Value Type Implementation
 • 5. Using Value Objects as Keys
 • 6. Summary

 • 7. Pattern Matching with C# 7
 • 1. Efficiently Testing Runtime Types
 • 2. Mapping Types with [switch]
 • 3. Applying Type Matching in Functional Code
 • 4. Understanding the Ternary Operator
 • 5. Pattern Matching with Ternary Operator
 • 6. Summary

 • 8. Metaprogramming with Extension Methods
 • 1. Understanding Metaprogramming with Extension Methods
 • 2. Externalizing a Pure Function
 • 3. Attaching a Method to a Type
 • 4. Living with No Polymorphism in Extension Method
 • 5. Simulating Polymorphism with Extension Methods
 • 6. Summary

 • 9. Function Composition with Object Model
 • 1. Function Composition in Object Code
 • 2. Chaining Method Calls
 • 3. Building a Powerful Solution on Function Composition
 • 4. Analyzing the Function Composition Solution
 • 5. Summary

 • 10. Understanding Railway-oriented Programming
 • 1. Recognizing the Need for Optional Objects
 • 2. Introducing Railway-oriented Programming
 • 3. Designing the Option Type
 • 4. Using Optional Objects
 • 5. Summary

 • 11. Handling Errors in Functional Style
 • 1. Introducing the Either Type
 • 2. Implementing the Bare Either Type
 • 3. Adding Behavior to Either
 • 4. Demo - Railway Orientation in Business Applications
 • 5. Applying the Option Type
 • 6. Applying the Either Type
 • 7. Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 2827
  حجم: 744 مگابایت
  مدت زمان: 235 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 دی 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید