وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Machine Learning With Python 2024

سرفصل های دوره

1 - Machine Learning With Python 2023
 • 1 - Introduction to Course
 • 2 - What is Machine Learning
 • 3 - Life Cycle
 • 4 - Introduction to Numpy Library
 • 5 - Creating Arrays from Scratch
 • 6 - Creating Arrays from Scratch Continued
 • 7 - Array Indexing and Slicing
 • 8 - Numpy Array Functions and Shape Modification
 • 9 - Mathematical Operations on Numpy Arrays
 • 10 - Introduction to Pandas Library
 • 11 - Working with Pandas DataFrames
 • 12 - Slicing and Indexing with Pandas
 • 13 - Create DataFrame and Explore Dataset
 • 14 - Data Analysis with Pandas DataFrame
 • 15 - Other Useful Methods in Pandas Library
 • 16 - Introduction to Matplotlib
 • 17 - Customizing Line Plots
 • 18 - Create Plot Using DataFrame
 • 19 - Standard Scaler to Scale the Data
 • 20 - Encoding Categorical Data
 • 21 - Sklearn Pipeline and Column Transformer
 • 22 - Evaluation Metrics in Sklearn
 • 23 - Linear Regression
 • 24 - Evaluation of Linear Regression Model
 • 25 - Polynomial Regression
 • 26 - Polynomial Regression Continued
 • 27 - Sklearn Pipeline Polynomial Regression
 • 28 - Decision Tree Classifier
 • 29 - Decision Tree Evaluation
 • 30 - Random Forest
 • 31 - Support Vector Machines
 • 32 - Kmeans Clustering
 • 33 - KMeans Clustering Hands On
 • 34 - Data Loading and Analysis
 • 35 - Dimensionality Reduction with PCA
 • 36 - Hyper Parameter Tuning
 • 37 - Summary

 • 2 - Machine Learning with Python Case Study Covid19 Mask Detector
 • 38 - Introduction to Course
 • 39 - Getting System Ready
 • 40 - Read and Write Images
 • 41 - Resize and Crop
 • 42 - Working with Shapes
 • 43 - Working with Text
 • 44 - PreRequisite for Face Detection
 • 45 - Detect the Face
 • 46 - Introduction to Deep Learning with Tensorflow
 • 47 - Model Building
 • 48 - Training the Mask Detector
 • 49 - Saving the Best Model
 • 50 - Basic Front End Design of App
 • 51 - File Upload Interface for App
 • 52 - App Prep
 • 53 - App Build and Testing
 • 54 - AWS Deployment
 • 55 - AWS Deployment Continued

 • 3 - Machine Learning Python Case Study Diabetes Prediction
 • 56 - Introduction to Pima Indians Diabetes Using Machine Learning
 • 57 - Installation of Anaconda
 • 58 - Installation of Libraries
 • 59 - Steps in Machine Learning
 • 60 - Dataset and Logistic Regression
 • 61 - Pima Classification
 • 62 - Exclude the Header
 • 63 - Conversion of String into Number
 • 64 - Split the Dataset
 • 65 - Check the ROC
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32230
  حجم: 2778 مگابایت
  مدت زمان: 483 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید