وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Linux Essentials for IT Professionals

سرفصل های دوره

Linux Administration for IT Professionals Seeking Elevated IT Roles


1. Course Introduction - Who should take this course
 • 1. Course Introduction - Who should take this course

 • 2. Introduction to Linux
 • 1. Introduction
 • 2. Create a Linux home lab
 • 3. Exercise 1 - Review the System Requirements for an Ubuntu Installation
 • 4. Exercise 2 - Install Ubuntu using Installer Media
 • 5. Exercise 3 - Complete the Post-installation of Ubuntu software updates

 • 3. File and Directory Management in Linux
 • 1. Introduction + Lab Topology
 • 2. Exercise 1 - Using the Linux Terminal
 • 3. Exercise 2 - Navigate the Linux File System
 • 4. Exercise 3 - Create Files in the Linux File System
 • 5. Exercise 4 - Move Files and Create Links

 • 4. Editing Files in Linux
 • 1. Module 3 - Introduction
 • 2. Exercise 1 - Work with the Vi Text Editor
 • 3. Exercise 2 - Use the Vim Text Editor
 • 4. Exercise 3 - Use the nano text editor

 • 5. Access Control Utilities
 • 1. Introduction - Access Control Utilities
 • 2. Exercise 1 - Controlling Access to Directory and Files with Standard Permissions
 • 3. Exercise 2 - Controlling Access to Directory and Files with Advanced Permissions

 • 6. Linux Backup and File Compression Concepts
 • 1. Introduction - Linux Backup and File Compression Concepts
 • 2. Exercise 1 - Use Tar to Backup and Compress Files
 • 3. Exercise 2 - Use the Dd Command to Backup an Entire Disk

 • 7. Package Management and Updating Linux Devices
 • 1. Introduction Package Management and Updating Linux Devices
 • 2. Exercise 1 - Install and Update Software using Dnf
 • 3. Exercise 2 - Install and Update Software using Apt

 • 8. Introduction To Linux Identity Management
 • 1. Introduction To Linux Identity Management
 • 2. Exercise 1- Create And Configure User Accounts In Linux
 • 3. Exercise 2 - Create and Configure Groups in Linux

 • 9. Elevated User Privilege Management
 • 1. Introduction - Elevated User Privilege Management
 • 2. Exercise 1 - Use Elevated Privileges in Linux
 • 3. Exercise 2 - Manage Authentication in Linux

 • 10. Remote Connectivity Management
 • 1. Introduction - Remote Connectivity Management
 • 2. Exercise 1 - Install an SSH Server on Linux Systems
 • 3. Exercise 3 - Install the SSH Client on Linux Systems

 • 11. Managing Processes in Linux
 • 1. Introduction - Managing Processes in Linux
 • 2. Exercise 1 - Find a Runaway Process in Linux
 • 3. Exercise 2 - Stop a Runaway Process in Linux

 • 12. Storage management concepts
 • 1. Introduction - Storage management concepts
 • 2. Exercise 1 - Create Partitions on a Disk Drive
 • 3. Exercise 2 - Create a Filesystem on a Disk Drive
 • 4. Exercise 3 - Mount a Filesystem on a Disk Drive

 • 13. Logical Volume Manager Commands
 • 1. Introduction - Logical Volume Manager Commands
 • 2. Exercise 1 - Prepare the System for LVM (Logical Volume Manager)
 • 3. Exercise 2 - Create Volumes
 • 4. Exercise 3 - Format and Mount the Logical Volume
 • 5. Exercise 4 - Remove the LVM

 • 14. Managing Linux Shared Storage
 • 1. Introduction - Managing Linux Shared Storage
 • 2. Exercise 1 - Create a RAID Array
 • 3. Exercise 2 - Create a Filesystem on the RAID Array
 • 4. Exercise 3 - Mount the RAID Array
 • 5. Exercise 4 - Make the RAID Array Persistent

 • 15. Linux Scripting Techniques
 • 1. Introduction - Linux Scripting Techniques
 • 2. Exercise 1 - Search Files using grep
 • 3. Exercise 2 - Working with Regular Expressions
 • 4. Exercise 3 - Create a Non-interactive Script
 • 5. Exercise 4 - Create an Interactive Script
 • 6. Exercise 5 - Create Scripts using Loops and Conditions

 • 16. Container Creation & Management
 • 1. Introduction - Container Creation & Management
 • 2. Exercise 1 - Run Containers on a Linux System

 • 17. Versioning Control using GIT
 • 1. Introduction - Versioning Control using GIT
 • 2. Exercise 1 - Create a Git Repository

 • 18. Configuring Networking in Linux
 • 1. Exercise 1 - Configure Network Adapter in Alma
 • 2. Exercise 2 - Configure Network Adapter in Ubuntu

 • 19. Name Resolution
 • 1. Introduction - Name Resolution
 • 2. Exercise 1 - Configure Name Resolution on a Linux System

 • 20. Remote Access Tools
 • 1. Introduction - Remote Access Tools
 • 2. Exercise 1 - Secure Remote Access to Alma and an Ubuntu Device

 • 21. How IT Professionals Use Linux Importance and Real Projects
 • 1. How IT Professionals Use Linux Importance and Real Projects
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34205
  حجم: 5737 مگابایت
  مدت زمان: 579 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید