وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Let’s Prepare for a Back-End Developer Job Interview

سرفصل های دوره

Tips for Interview Questions, and Effective Communication


1. Introduction. Navigating the Interview Process
 • 1.1 Introduction Lesson Navigating the Interview Process.pdf
 • 1. Introduction Lesson. Navigating the Interview Process

 • 2. Lets Prepare for a Back-End Developer Job Interview
 • 1.1 Lesson 1.1 Why are you interested in this position.pdf
 • 1. Why are you interested in this position
 • 2.1 Lesson 1.2 How did you hear about our company.pdf
 • 2. How did you hear about our company
 • 3.1 Lesson 1.3 What can you tell us about yourself.pdf
 • 3. What can you tell us about yourself
 • 4.1 Lesson 1.4 How would you describe your work or management style.pdf
 • 4. How would you describe your work or management style
 • 5.1 Lesson 1.5 Do you prefer to work individually or as a team member.pdf
 • 5. Do You prefer to work individually or as a team member
 • 6.1 Lesson 1.6 How do you stay current with back-end development trends.pdf
 • 6. How do you stay current with back-end development trends
 • 7.1 Lesson 1.7 In your last position, what were your primary job responsibilities.pdf
 • 7. In your last position, what were your primary job responsibilities
 • 8.1 Lesson 1.8 Where do you see yourself professionally in five years.pdf
 • 8. Where do you see yourself professionally in five years
 • 9.1 Lesson 1.9 What words would your coworkers use to describe you.pdf
 • 9. What words would your coworkers use to describe you
 • 10.1 Lesson 1.10 What do you find most satisfying about this type of work 1.pdf
 • 10. What do you find most satisfying about this type of work

 • 3. 11 Questions about Experience and Background
 • 1.1 Lesson 2.1 How did you get into coding.pdf
 • 1. How did you get into coding
 • 2.1 Lesson 2.2 Whats your greatest strength as a coder.pdf
 • 2. Whats your greatest strength as a coder
 • 3.1 Lesson 2.3 If you were in charge of a tech company, how would you manage its developers.pdf
 • 3. If you were in charge of a tech company, how would you manage its developers
 • 4.1 Lesson 2.4 Tell me about a time when someone criticized your work and explain how you responded.pdf
 • 4. Tell me when someone criticized your work and explain how you responded
 • 5.1 Lesson 2.5 How do you deliver negative feedback to members of your development team.pdf
 • 5. How do you deliver negative feedback to members of your development team
 • 6.1 Lesson 2.6 Have you ever worked on a team project where you felt you were doing most of the work.pdf
 • 6. Have you ever worked on project where you felt you were doing most of the work
 • 7.1 Lesson 2.7 Tell me about the coding accomplishment youre most proud of.pdf
 • 7. Tell me about the coding accomplishment youre most proud of
 • 8.1 Lesson 2.8 Whats the most challenging decision youve faced in your career.pdf
 • 8. Whats the most challenging decision youve faced in your career
 • 9.1 Lesson 2.9 Whats your experience with object-oriented programming (OOP).pdf
 • 9. Whats your experience with object-oriented programming (OOP)
 • 10.1 Lesson 2.10 Whats your favorite programming language, and why.pdf
 • 10. Whats your favorite programming language, and why
 • 11.1 Lesson 2.11 Whats your experience with GoTo, and do you prefer structured programming.pdf
 • 11. Whats your experience with GoTo, and do you prefer structured programming

 • 4. More advanced in-depth questions
 • 1.1 Lesson 3.1 Explain the basics of back-end development.pdf
 • 1. Explain the basics of back-end development
 • 2.1 Lesson 3.2 Whats a reverse proxy.pdf
 • 2. Whats a reverse proxy
 • 3.1 Lesson 3.3 Whats the difference between threads and processes.pdf
 • 3. Whats the difference between threads and processes
 • 4.1 Lesson 3.4 What steps would you take to use mysqldump to restore MySQL.pdf
 • 4. What steps would you take to use mysqldump to restore MySQL
 • 5.1 Lesson 3.5 If you have a limited amount of memory, how would you handle a large amount of data.pdf
 • 5. If you have a limited memory, how would you handle a large amount of data
 • 6.1 Lesson 3.6 Define and explain these nine server response error codes 200, 201, 204, 301, 400, 401, 404, 409 and 500.pdf
 • 6. Define and explain these nine server response error codes

 • 5. Conclusion Lesson. Final Insights Mastering Your Back-End Developer Interview
 • 1.1 #### Conclusion Lesson. Final Insights Mastering Your Back-End Developer Interview.pdf
 • 1. Conclusion Lesson. Final Insights Mastering Your Back-End Developer Interview
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31817
  حجم: 2111 مگابایت
  مدت زمان: 220 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید