وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Lets build an Ecommerce store with Next js.14 & Sanity 2024

سرفصل های دوره

1. Introduction
 • 1. Installing Next.js
 • 2. Installing Daisy ui

 • 2. User interface design
 • 1. Home page Banner function
 • 2.1 udemy-nextjs-1.ui-of-the-system.zip
 • 2. Home page Banner
 • 3. Home page Product cards
 • 4. Home page footer
 • 5. Details page
 • 6. Cart Page
 • 7. Orders Page
 • 8. Product Page

 • 3. Sanity installation
 • 1.1 udemy-nextjs-2.adding-sanity.zip
 • 1. Installing Sanity studio

 • 4. Clerk Installation
 • 1.1 udemy-nextjs-3.adding-clerk.zip
 • 1. Installing Clerk

 • 5. Add Functionality
 • 1.1 udemy-nextjs-4.get-products.zip
 • 1. Create schema in sanity for products
 • 2. Get products from sanity
 • 3. Display the products in home page

 • 6. Product Detail Page
 • 1.1 udemy-nextjs-5.view-product-details.zip
 • 1. product details page

 • 7. Cart functionality
 • 1.1 udemy-nextjs-6.product-to-cart.zip
 • 1. Add products to cart

 • 8. Cart Page
 • 1.1 udemy-nextjs-7.display-cart-items.zip
 • 1. View products from cart

 • 9. Stripe integration
 • 1.1 udemy-nextjs-8.checkout-with-stripe.zip
 • 1. integrating stripe

 • 10. Orders Page
 • 1.1 udemy-nextjs-9.view-orders.zip
 • 1. orders page

 • 11. Product filter , search and paginate
 • 1.1 udemy-nextjs-10.search-product-page.zip
 • 1. Product page

 • 12. Reviews
 • 1.1 udemy-nextjs-11.product-ratings.zip
 • 1. Add reviews and comments

 • 13. Contact us page
 • 1.1 udemy-nextjs-12.contact-us.zip
 • 1. Build contact page

 • 14. Deploy web app to vercel
 • 1.1 udemy-nextjs-main.zip
 • 1. Deploy Web app
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32229
  حجم: 2381 مگابایت
  مدت زمان: 227 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید