در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learning REST APIs

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

View Morten's LinkedIn Newsletter


Learn the basics of REST APIs. In this course, discover what REST APIs are, why they matter, and how putting them to use can help you build faster, more efficient applications. Review how HTTP and REST APIs relate, explore the six constraints of REST, and learn about HTTP status messages. Learn how to get started with consuming REST APIs to incorporate them into data-driven applications.


01 - Introduction
 • 01 - Welcome

 • 02 - 1. REST API Representational State Transfer Application Programming Interface
 • 01 - The RESTful librarian
 • 02 - What is a REST API
 • 03 - Sidebar URL vs. URI
 • 04 - The six constraints of REST
 • 05 - How REST relates to HTTP
 • 06 - Who or what interacts with REST APIs
 • 07 - Tools to see REST API in action

 • 03 - 2. Request
 • 01 - Anatomy of a REST request
 • 02 - Discovery
 • 03 - Resource
 • 04 - Methods (Verbs)

 • 04 - 3. Response
 • 01 - Response header
 • 02 - HTTP status messages
 • 03 - REST and AuthorizationAuthentication

 • 05 - 4. RequestResponse Pairs
 • 01 - Requestresponse pairs
 • 02 - GET
 • 03 - POST
 • 04 - PUTPATCH
 • 05 - DELETE

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps