در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learning GitHub Codespaces

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

GitHub is the largest remote code hosting and code collaboration platform. Remote coding environments and editors are also fast-rising technologies that aim to boost developer productivity by offering isolated, disposable, and easily configurable development environments. In this course, Fikayo Adepoju shows you how GitHub Codespaces combine the best of both worlds by providing a remote development environment built on the world’s largest remote repository service.


01 - Introduction
 • 01 - Bring Codespaces to your organization
 • 02 - What you should know
 • 03 - Who should take this course

 • 02 - 1. Getting Started with Codespaces
 • 01 - What is GitHub Codespaces
 • 02 - GitHub Codespaces vs. github.dev
 • 03 - Signing up for Codespaces
 • 04 - Creating a codespace

 • 03 - 2. Configuring Your Codespaces
 • 01 - Introduction to dev containers and devcontainer.json
 • 02 - Defining your development environment
 • 03 - Port forwarding
 • 04 - Setting a default editor
 • 05 - Personalizing your setup with extensions
 • 06 - Codespace logs

 • 04 - 3. Developing in a Codespace
 • 01 - A tour of the codespace editor
 • 02 - Running your application
 • 03 - Committing and pushing code changes
 • 04 - Creating a pull request
 • 05 - Deleting a codespace

 • 05 - 4. Advanced Concepts
 • 01 - Connecting to Codespaces from VSCode
 • 02 - Restricting machine types
 • 03 - Using predefined containers
 • 04 - Environment variables
 • 05 - Storing sensitive data

 • 06 - Conclusion
 • 01 - Next steps