وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn to Animate Character from Scratch with Adobe Animate

سرفصل های دوره

2D Character Drawing | Lips Drawing and Synch with dialogue | Animating Facial Expressions | Give Life to Character


1 - Character Vector Dissection Rigging
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Character Vector Dissection Rigging Front Angle
 • 2 - charcter-model-sheet-final.zip
 • 3 - Character Vector Dissection Rigging 34th Angle
 • 4 - Character Vector Dissection Rigging Side Angle
 • 5 - Character Shadow Matte

 • 2 - Animating Eye Blink Drawing Lip Shapes
 • 6 - Animate Character Eyes
 • 7 - Draw Character Lips Front Angle Happy Lips
 • 7 - front-lip-shapes.zip
 • 8 - Draw Character Lips 34th Front Angle Happy Lips
 • 8 - lip-shapes-3-4th-sad.zip
 • 9 - Draw Character Lips Side Angle Happy Lips
 • 9 - profile-lip-shapes.zip
 • 10 - Draw Character Lips Front Angle Sad Lips
 • 10 - lip-shapes-front-sad.zip
 • 11 - Draw Character Lips 34th Front Angle Sad Lips
 • 11 - lip-shapes-3-4th-sad.zip
 • 12 - Draw Character Lips Side Angle Sad Lips
 • 12 - lip-shapes-profile-sad.zip

 • 3 - Drawing Animating Facial Expressions with Lip Sync
 • 13 - 01-happy.zip
 • 13 - 02-sad.zip
 • 13 - 03-angry.zip
 • 13 - 04-curious.zip
 • 13 - 05-annoyed.zip
 • 13 - 06-scheming.zip
 • 13 - 07-surprised.zip
 • 13 - 08-scared.zip
 • 13 - Drawing Facial Expressions
 • 13 - layout.zip
 • 14 - Animate Character Dialogue with Facial Expressions
 • 14 - Expressions-and-lip-synch-dialogue-1-mp3-file.mp3
 • 14 - Expressions-and-lip-synch-dialogue-1-wave-file.wav
 • 15 - Animate Character Dialogue with Lip Sync
 • 15 - Expressions-and-lip-synch-dialogue-1-mp3-file.mp3
 • 15 - Expressions-and-lip-synch-dialogue-1-wave-file.wav

 • 4 - Character Acting Gestures
 • 16 - Character Acting Part 1 Drawing Rough Poses
 • 16 - Expressions-and-lip-synch-dialogue-2-mp3-file.mp3
 • 16 - Expressions-and-lip-synch-dialogue-2-wave-file.wav
 • 17 - Character Acting Part 2 Vectoring the Poses
 • 18 - Character Acting Part 3 Adding Facial Expressions
 • 19 - Character Acting Part 4 Tweening
 • 20 - Character Acting Part 5 Lip Sync
 • 21 - Character Acting Part 6 Final Touch
 • 22 - Character Shadow Matte

 • 5 - Concluding Course
 • 23 - Concluding Course
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34016
  حجم: 2030 مگابایت
  مدت زمان: 260 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید