وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Solid Principles With Java

سرفصل های دوره

Elevate Your Codecraft: Unleashing the Power of SOLID Principles for Software Mastery


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Roadmap

 • 2. Setup
 • 1. Eclipse Installation
 • 2.1 Solid Principles.html
 • 2. How to import the Projects to Eclipse

 • 3. Single Responsibility Principle
 • 1. Intro
 • 2. What is Single Responsibility Principle
 • 3. Case Study
 • 4. Case Study Code
 • 5. Case Study Solution
 • 6. Benefits
 • 7. What is Cohestion
 • 8. What is Coupling
 • 9. Factors lead to violation
 • 10.1 Single Responsibility Principle Challenge.html
 • 10. Challenge
 • 11. Quiz.html

 • 4. Open Closed Principle
 • 1. Intro
 • 2. What is Open Closed Principle
 • 3. What is interface
 • 4. Example
 • 5. Case Study
 • 6. Case Study Solution
 • 7. Benefits
 • 8. Factors lead to violation
 • 9.1 OCP Challenge.html
 • 9. Challenge
 • 10. Quiz.html

 • 5. Liskov Principle
 • 1. Intro
 • 2. What is Inheritance
 • 3. Example for Inheritance
 • 4. What is Liskov Principle
 • 5. Example
 • 6. Case Study
 • 7. Benefits
 • 8. Factors lead to violation
 • 9.1 LSP Challenge.html
 • 9. Challenge
 • 10. Quiz.html

 • 6. Interface Segregation Principle
 • 1. Intro
 • 2. What is interface Segregation Principle
 • 3. Case Study
 • 4. Case Study Code
 • 5. Case Study Solution
 • 6. Benefits
 • 7. Factors lead to violation
 • 8.1 ISP Challenge.html
 • 8. Challenge
 • 9. Quiz.html

 • 7. Dependency Inversion Principle
 • 1. Intro
 • 2. What is Dependency Inversion Principle
 • 3. Case Study
 • 4. Case Study Solution
 • 5. Benefits
 • 6. Factors lead to Violations
 • 7.1 DIP Challenge.html
 • 7. Challenge
 • 8. Quiz.html

 • 8. Bonus KISS,YAGNI,DRY
 • 1. Intro
 • 2. KISS
 • 3. DRY
 • 4. YAGNI

 • 9. Thank you
 • 1. Thank you
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29017
  حجم: 786 مگابایت
  مدت زمان: 116 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید