وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn MuleSoft & AWS: a Guide to Cloud Mule ESB Integration

سرفصل های دوره

Examples on how Mule 4 can extend AWS services to execute middleware services integration use cases. Get started now!


1. Introduction
 • 1. Concepts What is Mulesoft
 • 2. Concepts What is the API-led connectivity
 • 3. Software Design SOA architecture
 • 4. Software Design Microservices architecture
 • 5. Software Design API-led connectivity architecture
 • 6. What are the main advantages of Mulesoft
 • 7. Concepts What is AWS
 • 8. What are the main advantages of AWS
 • 9. Cloud Adoption
 • 10. Software Design What is a hybrid integration model
 • 11. When does a hybrid model make sense
 • 12. What are the pros of a hybrid integration approach
 • 13. Use cases for AWS and Mulesoft
 • 14. Extend AWS capabilities with MuleSoft
 • 15. Quiz 1.html

 • 2. Amazon S3 Connector
 • 1. What is Amazon S3
 • 2. What are the main differences between SFTP server and Amazon S3
 • 3. Adding Amazon S3 Connector
 • 4. Creating Buckets in Amazon S3
 • 5. Creating Objects in Amazon S3 Buckets
 • 6. Get the content of Amazon S3 Objects
 • 7. List and Delete Amazon S3 Objects
 • 8. Quiz 2.html
 • 9. Write to an AWS S3.html

 • 3. Amazon SQS Connector
 • 1. What is Amazon SQS
 • 2. What are the main differences between EMS and Amazon SQS
 • 3. Adding Amazon SQS Connector
 • 4. Creating Queues in Amazon SQS
 • 5. Sending messages to Amazon SQS Queue
 • 6. Get the number of messages in a SQS Queue
 • 7. Implement a Request-Response Messaging Pattern with Amazon SQS
 • 8. Quiz 3.html
 • 9. Write to an S3 asynchronously, via SQS.html

 • 4. Amazon SNS Connector
 • 1. What is Amazon SNS
 • 2. What are the main differences of Amazon SNS over EMS and ENS
 • 3. Adding Amazon SNS Connector
 • 4. Creating Topics in Amazon SNS
 • 5. Subscribing to Topics in Amazon SNS
 • 6. Publishing messages to Amazon SNS Topic
 • 7. Quiz 4.html
 • 8. Write to an S3, via SQS, and send notification to client through email with SNS.html

 • 5. Amazon DynamoDB Connector
 • 1. What is Amazon DynamoDB
 • 2. What are the main differences between Amazon DynamoDB and other NoSQL Databases
 • 3. Adding Amazon DynamoDB Connector
 • 4. Creating Tables in Amazon DynamoDB - Part1
 • 5. Creating Tables in Amazon DynamoDB - Part2
 • 6. Describing Tables in Amazon DynamoDB
 • 7. Putting Items in Amazon DyamoDB Tables - Part1
 • 8. Putting Items in Amazon DyamoDB Tables - Part2
 • 9. Get Items from Amazon DynamoDB Table
 • 10. Update Items in Amazon DynamoDB Table
 • 11. Delete Items in Amazon DynamoDB Table
 • 12. Get Items from Amazon DynamoDB Table Based on Filtering
 • 13. Quiz 5.html
 • 14. Add Items to DynamoDB Table Asynchronously.html

 • 6. Wrap up
 • 1. Github Repository
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29013
  حجم: 2566 مگابایت
  مدت زمان: 256 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید