وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn how to create a 2D RPG game with Unity

سرفصل های دوره

Learn video game development by creating a 2D RPG with multiple systems in Unity


1. Introduction
 • 1. Promotional Video
 • 2. Join our Discord Server
 • 3.1 Link de Discord.txt
 • 3. Discord Server Link.html
 • 4. Important Notes.html
 • 5. Project Sprites.html

 • 2. Create Player
 • 1. Introduction-Player
 • 2. Create Project
 • 3. Player Movement
 • 4. Add Walk Animations
 • 5. Add Idle Animations
 • 6. Player Health
 • 7. Dead Animation
 • 8. Player Mana
 • 9. Revive Player
 • 10. Player EXP
 • 11. Player UI
 • 12. Load Player UI
 • 13. Section 2 Project.html

 • 3. Build World
 • 1. Introduction-World
 • 2. Setup Sprites
 • 3. Challenge Create Props
 • 4. Create Main Village
 • 5. Create Mob Spawn Area
 • 6. Create NPC Area
 • 7. Section 3 Project.html

 • 4. Enemies
 • 1. Introduction-Enemies
 • 2. Add Enemies
 • 3. Create FSM System
 • 4. Wander State
 • 5. Waypoint Editor
 • 6. Patrol State
 • 7. Detect Player
 • 8. Chase Player
 • 9. Attack State
 • 10. Add Cinemachine
 • 11. Section 4 Project.html

 • 5. Combat System
 • 1. Introduction-Combat
 • 2. Damage Player
 • 3. Create Damage Text
 • 4. Select Enemy
 • 5. Attack Animations
 • 6. Create Projectiles
 • 7. Create Weapons
 • 8. Fire Projectiles
 • 9. Damage Enemy
 • 10. Use Melee Weapon
 • 11. Apply Critical Damage
 • 12. Section 5 Project.html

 • 6. Leveling
 • 1. Introduction-Levelling
 • 2. Create Stats Panel
 • 3. Load Player Stats
 • 4. Gain Experience
 • 5. Add Attributes
 • 6. Upgrade Player
 • 7. Section 6 Project.html

 • 7. Items
 • 1. Introduction-Items
 • 2. Item Scriptable Object
 • 3. Item Weapon
 • 4. Item Health Potion
 • 5. Item Mana Potion
 • 6. Singleton Pattern
 • 7. Item Extra
 • 8. Challenge Complete Items
 • 9. Section 7 Project.html

 • 8. Inventory
 • 1. Introduction-Inventoy
 • 2. Create Inventory UI
 • 3. Show Inventory Item
 • 4. Stack Items
 • 5. Use Item
 • 6. Fix Call Order
 • 7. Remove Item
 • 8. Equip Item
 • 9. Show Item Description
 • 10. Section 8 Project.html

 • 9. Save Inventory
 • 1. Introduction-Save Inventory
 • 2. Save Inventory
 • 3. Load Inventory
 • 4. Section 9 Project.html

 • 10. Looting
 • 1. Introduction-Looting
 • 2. Create Loot Panel
 • 3. Create Loot Items
 • 4. Collect Items
 • 5. Section 10 Project.html

 • 11. NPCs and Dialogue System
 • 1. Introduction-NPC n Dialogues
 • 2. Add NPC Movement
 • 3. Challenge Add More NPCs
 • 4. Dialogue Scriptable Object
 • 5. Show Dialogue
 • 6. Challenge Create your own Dialogues
 • 7. Section 11 Project.html

 • 12. Quests
 • 1. Introduction-Quests
 • 2. Create Quest Panel
 • 3. Quest Config
 • 4. Load Quest
 • 5. Accept Quest
 • 6. Add Progress
 • 7. Claim Quest
 • 8. Section 12 Project.html

 • 13. Shop
 • 1. Introduction-Shop
 • 2. Introduction.html
 • 3. Section 12 Project.html
 • 4. Create Shop Panel
 • 5. Load Shop Item
 • 6. Buy Items
 • 7. Section 13 Project.html

 • 14. Expand your Game
 • 1. Expand Project
 • 2. More Sprites.html

 • 15. Complete Project
 • 1. Complete Project.html

 • 16. Extra
 • 1. More Courses.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35057
  حجم: 9696 مگابایت
  مدت زمان: 1097 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید