وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Element Locators : CSS Selector and Xpath from Scratch

سرفصل های دوره

Learn from basic to advance level use of Locators including CSS and Xpath | Selenium | Appium | Katalon | Jmeter | Watir


1. Introduction
 • 1.1 1. Introduction.txt
 • 1. Introduction of Locators
 • 2. How to Reach out to Instructor.html

 • 2. Basic Locators
 • 1. Basic of HTML and DOM
 • 2. Understanding the need of Locators
 • 3. Locating first webElement by TagName
 • 4. Real time Use of id, name and className
 • 5. Real time Use of linkText and partialLinkText
 • 6.1 2. Baisc Locator.txt
 • 6. Real time Use of attributes

 • 3. Basic to Expert Learning of CSS
 • 1. Understanding the CSS Selector and use of id
 • 2. Real time Use of className and Attributes
 • 3.1 3. CSS.txt
 • 3. Real time Use of Start with, end with and contains

 • 4. Basic to Expert Learning of Xpath
 • 1. Introduction and need of xpath
 • 2. Understanding Absolute Xpath
 • 3. Real time Use of Relative Xpath by Attributes
 • 4. Real time Use of and, or and text
 • 5. Real time Use of text and contains
 • 6. Real time Use of Traversing in Xpath
 • 7. Real time Use of following and preceding
 • 8. Real time Use of siblings and starts-with
 • 9. Real time Use of Parent and child traversing
 • 10. Real time use of Ancestor and Discendent
 • 11.1 4. Xpath.txt
 • 11. Real time Use of passing dynamic value in Xpath

 • 5. Conclusion Interview Question and Answer
 • 1. Interview Questions and Answer.html
 • 2. Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18791
  حجم: 1645 مگابایت
  مدت زمان: 203 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 شهریور 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید