وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Elasticsearch 8 with Python Client from scratch

سرفصل های دوره

A comprehensive and practical guide to master the fundamentals and advanced features of Elasticsearch 8 and Python 3


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Course Structure

 • 2. Setting up development environment
 • 1. Installing Elasticsearch 8 with Kibana

 • 3. Understanding Basic Elasticsearch Concepts
 • 1. Introduction to Elasticsearch
 • 2. Shards and Replicas in Elasticsearch
 • 3. Index, Retrieve and Delete index
 • 4. Query context in DSL
 • 5. Filter context and fuzzy search

 • 4. Advance Elasticsearch Concepts
 • 1. Aggregations in Elasticsearch
 • 2. Custom mappings and settings
 • 3. Dynamic Mappings
 • 4. Built in and Custom analyzers
 • 5. Elasticsearch Basics.html

 • 5. Getting Started with Elasticsearch Python Client
 • 1. Installing anaconda and PyCharm IDE
 • 2. Install elasticsearchpy module

 • 6. CRUD Operations and bulk method
 • 1. Index document into the Elasticsearch
 • 2. Update document into the Elasticsearch
 • 3. Deleting Document
 • 4. Using bulk method to index multiple documents
 • 5. Elasticsearch python client CRUD Operations.html

 • 7. Basic search Queries with Elasticsearch
 • 1. Search operations match all and range query
 • 2. combining searches and pagination and sorting

 • 8. Advanced search
 • 1. exploring elasticsearch dsl
 • 2. fuzzy and full text search
 • 3. Working with dates and geo data
 • 4. Optimizing search performance
 • 5. Search in Elasticsearch.html

 • 9. Working with Elasticsearch inside Docker Container
 • 1. Installing Docker with Elasticsearch and Kibana
 • 2. Connect python project to Elasticsearch 8 in docker container

 • 10. Aggregations, Custom Mappings and Analyzers
 • 1. Indexing multiple documents to understand the concept of aggregations
 • 2. Date histogram aggregations
 • 3. Terms aggregations
 • 4. Range aggregations
 • 5. Metrics aggregations
 • 6. Custom mappings
 • 7. Custom Analyzers
 • 8. Advanced Concepts of Elasticsearch.html

 • 11. Flask Application Apis with Elasticsearch
 • 1. Creating flask app and creating products index by using post api
 • 2. Retrieving product by its id
 • 3. Updating product by its id
 • 4. Delete a product by its id
 • 5. Creating api with custom query

 • 12. Error Handling with Elasticsearch
 • 1. Error handling in Elasticsearch

 • 13. Conclusion
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29011
  حجم: 2252 مگابایت
  مدت زمان: 355 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید