وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Basics of Obsidian: Mastering Study Notes

سرفصل های دوره

Unlock the Power of Productive Learning Through Advanced Note-Taking with Obsidian


1. Introduction
 • 1. Course Overview
 • 2. Get to know me
 • 3. Udemy Player Overview
 • 4. Important Note.html

 • 2. Getting ready to use Obsidian
 • 1. What is Obsidian
 • 2. Installing Obsidian - NEW Version
 • 3. Installing Obsidian
 • 4. Creating Notes
 • 5. Basic Formatting
 • 6. Settings Overview
 • 7. Useful Shortcuts
 • 8. UI Overview

 • 3. Basics of Obsidian
 • 1. Obsidian Community
 • 2. Creating Folders
 • 3. Opening Multiple Vaults
 • 4. Splitting view modes
 • 5. Locating your Notes in PC
 • 6. Adding URL
 • 7. Linking Pane
 • 8. Adding your own shortcuts
 • 9. Using Command Palette
 • 10. Heading Levels
 • 11. Bold and Italic
 • 12. Strikethrough &Highlight
 • 13. Block Quotes
 • 14. Bullet List
 • 15. Number List
 • 16. To Do List
 • 17. Collapsing Panes
 • 18. Exporting to PDF
 • 19. Adding Dividers
 • 20. Deleting Notes
 • 21. Opening Multiple Notes
 • 22. Light - Dark Mode
 • 23. Saving Notes
 • 24. Graph View
 • 25. Presentation in Obsidian
 • 26. Search inside Obsidian
 • 27. Local Graph
 • 28. Starred Notes
 • 29. Adding Attachments
 • 30. Updating links name
 • 31. Adding Emojis
 • 32. Quick Switcher
 • 33. Community Themes
 • 34. Community Plugins
 • 35. Splitting Notes
 • 36. Pinning Notes
 • 37. Toggling View Modes
 • 38. Code Blocks
 • 39. Outline
 • 40. Using Aliases
 • 41. Multiple Cursors
 • 42. Resizing Images
 • 43. Linking Blocks
 • 44. Add YouTube Video
 • 45. Creating Tables

 • 4. Get to know Notes
 • 1. Introduction to this Section
 • 2. Importance of Taking notes
 • 3. What are Notes
 • 4. Process of Taking Notes
 • 5. How to takenot take Notes
 • 6. Taking Notes by Hand vs Digitally
 • 7. Different Ways of Taking Notes

 • 5. Note Taking Systems
 • 1. Note Taking Systems Overview.html
 • 2. The Sentence Method
 • 3. The Outline Method
 • 4. The Cornell Method
 • 5. The Flow Based Method
 • 6. The Mind Mapping Method
 • 7. The Charting Method
 • 8. The T Notes Method

 • 6. Note Taking Systems in Obsidian
 • 1. Creating Vault
 • 2. The Sentence Method in Obsidian
 • 3. The Outline Method in Obsidian
 • 4. The Cornell Method
 • 5. The Flow Based Method
 • 6. The Mind Mapping Method
 • 7. The Charting Method
 • 8. The T Notes Method

 • 7. Introduction to the Canvas Plugin
 • 1. What is Canvas
 • 2. Activating Canvas
 • 3. Adding shortcut to open canvas
 • 4. Renaming Canvas
 • 5. Adding Notes to Canvas
 • 6. Zooming in Canvas
 • 7. Moving in Canvas
 • 8. Notes Options in Canvas
 • 9. Adding Images
 • 10. Arrows in Canvas
 • 11. Adding Cards
 • 12. Options in Arrows
 • 13. Adding Pdf
 • 14. Adding YouTube Videos
 • 15. Mind Maps Explained
 • 16. Creating a Mind Map in Canvas
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31085
  حجم: 2175 مگابایت
  مدت زمان: 349 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دسته بندی محصول
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید