وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn API Integration in Android Studio Retrofit 2 JAVA

سرفصل های دوره

Creating an Complete Android Game App using gamehubs API Via Retrofit 2 JAVA


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - About JSON API
 • 2 - Get JSON API Key

 • 3 - Android Studio
 • 3 - Installation of Android Studio
 • 4 - Create A New Project in Android Studio And Run First App
 • 5 - Required Dependencies for JSON API Project in Android Studio
 • 6 - Create Resource Values in Android Studio

 • 4 - Setup Android Studio Project
 • 7 - Remove Default Fragments
 • 8 - Create Project Directories
 • 9 - Create Function Class
 • 10 - Create Custom Progress Dialog
 • 11 - Setup Main Activity

 • 5 - Retrofit Instance
 • 12 - Create Retrofit Client

 • 6 - Create Games Categories
 • 13 - Create Category Fragment Layout
 • 14 - Create Category List Layout
 • 15 - Create Category List Class
 • 16 - Create Category Response Class
 • 17 - Create Category Adapter Class
 • 18 - Create Category Fragment And Display Categories

 • 7 - Create Featured Games
 • 19 - Create Home Fragment Layout
 • 20 - Create Featured Game List Layout
 • 21 - 73 Create Featured Game List Class
 • 22 - Create Featured Game Response Class
 • 23 - Create Featured Game Adapter Class
 • 24 - Create Featured Game Home Fragment And Display Games

 • 8 - Create Most Played Games
 • 25 - Create Most Played Game Layout
 • 26 - Create Most Played Game List Layout
 • 27 - Create Most Played Game List Class
 • 28 - Create Most Played Game Response Class
 • 29 - Ctreate Most Played Game Adapter Class
 • 30 - Create Most Played Game Home Fragment And Display Games

 • 9 - Create Random Games
 • 31 - Create Random Game Section Layout
 • 32 - Create Random Game List Layout
 • 33 - Create Random Game List Class
 • 34 - Create Random Game Response Class
 • 35 - Create Random Game Adapter Class
 • 36 - Display Random Games on Home Fragment

 • 10 - Get Games By Category
 • 37 - Create Activity For Category Games
 • 38 - Create Category Games List Layout
 • 39 - Create Category Game List Class
 • 40 - Create Category Game Response Class
 • 41 - Create Category Game Adapter Class
 • 42 - Display Game By Category in The Activity

 • 11 - Locate Me Fragment
 • 43 - Create Another Base URL For Location API
 • 44 - Create Locate Me Fragment Layout
 • 45 - Create Locate Me Response Class
 • 46 - Create Locate Me Fragment Class And Display IP Info

 • 12 - AppLovin Ads Integration
 • 47 - AppLovin SDK Integration
 • 48 - AppLovin Banner Ads Integration
 • 49 - AppLovin Interstitial Ads Integration
 • 50 - AppLovin Reward Ads Integration

 • 13 - App Publishing
 • 51 - Setup App Logo In The Android Studio
 • 52 - Clean the Code
 • 53 - Generate APK File In Android Studio
 • 54 - Generate Play Store AAB File in The Android Studio
 • 55 - Publish App To Google Play Console
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31084
  حجم: 8394 مگابایت
  مدت زمان: 755 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید