وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

LEAN SIX SIGMA CERTIFICATION For The Manufacturing Industry

سرفصل های دوره

A Step-by-Step Continuous Improvement Process for Cost Reduction Strategies


01 - Introduction to Lean Six Sigma
 • 001 Course Overview
 • 002 Overview of Lean Six Sigma Principles
 • 003 Importance of Cost Reduction in Manufacturing
 • 004 Historical Context and Success Stories

 • 02 - Fundamentals of Lean
 • 001 Understanding Waste and Its Impact on Costs
 • 002 5S Methodology for Workplace Organization
 • 003 Value Stream Mapping for Process Optimization

 • 03 - Basics of Six Sigma
 • 001 DMAIC Framework
 • 001 DMAIC-Project-Template.docx
 • 002 Statistical Tools for Data Analysis
 • 003 Importance of Data Driven Decision Making

 • 04 - Integration of Lean and Six Sigma
 • 001 Identifying Synergies Between Lean and Six Sigma
 • 002 Creating a Lean Six Sigma Culture
 • 003 Examples of Successful Integration in Manufacturing

 • 05 - Identifying and Prioritizing Cost Drivers
 • 001 Techniques for Identifying Cost Drivers in Manufacturing Processes
 • 002 Pareto Analysis for Prioritizing Improvements
 • 003 Case Studies on Effective Cost Driver Identification

 • 06 - Lean Six Sigma Tools for Cost Reduction
 • 001 Application of Lean Tools for Efficiency
 • 002 Six Sigma Tools for Quality Improvement

 • 07 - Process Optimization and Streamlining
 • 001 Strategies for Optimizing Manufacturing Processes
 • 002 Reducing Cycle Time and Lead Time for Cost Efficiency
 • 003 Balancing Quality and Cost Considerations

 • 08 - Continuous Improvement and Kaizen Events
 • 001 Implementing Kaizen Events for Continuous Improvement
 • 002 Cultivating a Culture of Continuous Learning and Adaptation
 • 003 Measuring and Sustaining Improvements Over Time

 • 09 - Case Studies and Best Practices
 • 001 Analyzing Real-World Examples of Lean Six Sigma Success
 • 002 Extracting Lessons From Different Manufacturing Contexts
 • 003 Discussing Challenges and Solutions in Various Industries

 • 10 - Project Management and Change Leadership
 • 001 Effective Project Management in Lean Six Sigma Initiatives
 • 001 Project-Charter-Template.docx
 • 002 Leading Organizational Change for Sustainable Cost Reduction
 • 003 Overcoming Resistance and Fostering a Culture of Innovation

 • 11 - Conclusion
 • 001 Conclusion

 • 12 - Final Assessment
  45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37360
  حجم: 1340 مگابایت
  مدت زمان: 82 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید