در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Kubernetes Security: System Hardening

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will teach you the concepts for securing the Kubernetes underlying infrastructure.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Limit Host Access
 • 1. Overview
 • 2. Manage Local Accounts
 • 3. Harden SSH Service
 • 4. Limit Privilege Escalation
 • 5. Summary

 • 3. Manage IAM Roles and Policies
 • 1. Overview
 • 2. IAM Overview
 • 3. IAM Best Practices
 • 4. Summary

 • 4. Remove OS Attack Surface
 • 1. Overview
 • 2. Remove Obsolete Packages and Services
 • 3. Best Practices to Follow
 • 4. Summary

 • 5. Secure Network Access
 • 1. Overview
 • 2. Check Open Ports
 • 3. Restrict External Access
 • 4. Summary

 • 6. Restrict the Kernel
 • 1. Overview
 • 2. Disable Unneeded Modules
 • 3. Trace Syscalls Using Tracee
 • 4. Restrict Syscalls Using Seccomp
 • 5. Limit Linux Capabilities with AppArmor
 • 6. Summary