وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Juniper JNCIS-SP Service Provider JN0-363 Full Course

سرفصل های دوره

Get your Juniper Service Provider certification with this course. you can get the Juniper JNCIS-SP JN0-363


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - JNCIS Service Provider Exam Blue Print
 • 3 - JNCIS Service Provider 75 Exam Discount
 • 4 - How to Lab
 • 5 - Juniper Vlabs Registration
 • 6 - Using Juniper Vlabs

 • 2 - Juniper JNCIS Junos Intermediate Routing JIR
 • 7 - JNCISSP Junos Intermediate Routing JIR
 • 8 - JNCISSP Static Route
 • 9 - JNCISSP Qualified Next Hop
 • 10 - JNCISSP Static Route Default Options
 • 11 - JNCISSP Aggregated Routes
 • 12 - JNCISSP Martian Addresses
 • 13 - JNCISSP Load Balance
 • 14 - JNCISSP Filter Based Forwarding
 • 15 - JNCISSP Introduction to Routing Instances
 • 16 - JNCISSP Rib Groups
 • 17 - JNCISSP Junos Intermediate Routing Summary
 • 18 - Routing Lab Topology
 • 19 - JNCISSP OSPF Introduction
 • 20 - JNCISSP OSPF Basic Theory 1
 • 21 - JNCISSP OSPF Basic Theory 2
 • 22 - JNCISSP OSPF Basic Configuration Part 1
 • 23 - JNCISSP OSPF Basic Configuration Part 2
 • 24 - JNCISSP OSPF Basic Show Commands
 • 25 - JNCISSP OSPF Metrics
 • 26 - JNCISSP OSPF Area Theory
 • 27 - JNCISSP OSPF Multi Area Part 1
 • 28 - JNCISSP OSPF Multi Area Part 2
 • 29 - JNCISSP OSPF Stub
 • 30 - JNCISSP OSPF Total Stub
 • 31 - JNCISSP OSPF Not So Stubby
 • 32 - JNCISSP OSPF Timers
 • 33 - JNCISSP OSPF Basic Authentication
 • 34 - JNCISSP OSPF BFD and Log Files
 • 35 - JNCISSP OSPF Summary
 • 36 - JNCISSP ISIS Introduction
 • 37 - JNCISSP ISIS Theory
 • 38 - JNCISSP ISIS 1st Config
 • 39 - JNCISSP ISIS Full Area 0
 • 40 - JNCISSP ISIS Inter Area
 • 41 - JNCISSP ISIS Full Multi Area
 • 42 - JNCISSP ISIS Authentication and BFD
 • 43 - JNCISSP ISIS Summary
 • 44 - JNCISSP Basic BGP Theory
 • 45 - JNCISSP 1st BGP Config
 • 46 - JNCISSP BGP 1st route policy
 • 47 - JNCISSP eBGP to eBGP Route Sharing
 • 48 - JNCISSP iBGP Config
 • 49 - JNCISSP iBGP NextHop Self
 • 50 - JNCISSP iBGP Route Reflector
 • 51 - JNCISSP BGP Route Selection Theory
 • 52 - JNCISSP Route Preference
 • 53 - JNCISSP BGP ASPath
 • 54 - JNCISSP BGP MED
 • 55 - JNCISSP BGP Summary

 • 3 - Juniper JNCIS Junos Service Provider Switching JSPX
 • 56 - JNCISSP Switch Lab Topology
 • 57 - JNCISSP Bridge Domains
 • 58 - JNCISSP Access and Trunk Ports Part 1
 • 59 - JNCISSP Access and Trunk Ports Part 2
 • 60 - JNCISSP IRB Inter Vlan Routing
 • 61 - JNCISSP Rappid Spanning Tree
 • 62 - JNCISSP RSTP Part 2
 • 63 - JNCISSP Vlan Spanning Tree
 • 64 - JNCISSP Multiple Spanning Tree
 • 65 - JNCISSP Spanning Tree Security
 • 66 - JNCISSP 8021q vs 8021ad
 • 67 - JNCISSP Key Terms
 • 68 - JNCISSP Frame Walk
 • 69 - JNCISSP Q in Q Config
 • 70 - JNCISSP Limiting Customer Vlans
 • 71 - JNCISSP CTAG Normalization
 • 72 - JNCISSP Vlan Rewrite
 • 73 - JNCISSP LAG Overview
 • 74 - JNCISSP Ethernet LAG
 • 75 - JNCISSP MCLAG Internal Link Part 1
 • 76 - JNCISSP MCLAG Internal Link Part 2
 • 77 - JNCISSP MCLAG Deployment
 • 78 - JNCISSP MCLAG ActiveActive
 • 79 - JNCISSP Switching Summary

 • 4 - Juniper JNCIS Junos MPLS Fundamentals JMF
 • 80 - JNCISSP MPLS Overview
 • 81 - JNCISSP What is a Pseudowire
 • 82 - JNCISSP Adding MPLS
 • 83 - JNCISSP Static LSP
 • 84 - JNCISSP LDP Introduction
 • 85 - JNCISSP Setting up LDP
 • 86 - JNCISSP RSVP Introduction
 • 87 - JNCISSP Basic RSVP
 • 88 - JNCISSP RSVP Bandwidth and More
 • 89 - JNCISSP RSVP ERO pt1
 • 90 - JNCISSP RSVP ERO pt2
 • 91 - JNCISSP RSVP ERO pt3
 • 92 - JNCISSP Intro to CSPF and TED
 • 94 - JNCISSP Admin Groups Introduction
 • 95 - JNCISSP Using Admin Groups
 • 96 - JNCISSP LSP Performance
 • 97 - JNCISSP Primary Secondary and Preemption
 • 98 - JNCISSP MPLS Fast Reroute
 • 99 - JNCISSP MPLS Link Protection
 • 100 - JNCISSP Fate Sharing
 • 101 - JNCISSP Miscellaneous Features
 • 102 - JNCISSP Segment Routing
 • 103 - JNCISSP MPLS Summary

 • 5 - Juniper JNCISSP Tunnels Services and IPV6
 • 104 - JNCISSP IP Tunnels
 • 105 - JNCISSP GRE Tunnels
 • 106 - JNCISSP Routing Protocols Over Tunnels
 • 107 - JNCISSP VRRP
 • 108 - JNCISSP ISSU with GRES and NSR
 • 109 - JNCISSP IPV6 Theory
 • 110 - JNCISSP IPV6 Loopback Configuration
 • 111 - JNCISSP IPV6 Static Route
 • 112 - JNCISSP IPV6 OSPF
 • 113 - JNCISSP IPV6 ISIS
 • 114 - JNCISSP IPV6 BGP
 • 115 - JNCISSP IPV6 over IPV4 Tunnels
 • 116 - Tunnels Services and IPV6 Summary

 • 6 - JNCISENT Upskill
 • 117 - JNCISENT Overview
 • 118 - JNCISENT Vlans
 • 119 - JNCISENT Access and Trunk Ports
 • 120 - JNCISENT RSTP
 • 121 - JNCISENT IRB
 • 122 - JNCISENT Voice Vlan
 • 123 - JNCISENT MAC Limit
 • 124 - JNCISENT DHCP Snooping
 • 125 - JNCISENT ARP Inspection and Source Guard
 • 126 - JNCISENT Storm Control
 • 127 - JNCISENT L2 Firewall Filters
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7895
  حجم: 9890 مگابایت
  مدت زمان: 1552 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید