وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ISO 27005:2022 Manage Information Security Risk Step by Step

سرفصل های دوره

With a Use Case and Templates


01 - Introduction
  • 001 Introduction
  • 002 Our Use Case - HealthSecure Inc

  • 02 - Information Security Risk Management Process
  • 001 Information Security Risk Management Process
  • 002 Organizational Considerations
  • 003 Identifying Basic Requirements of Interested Parties
  • 004 Criteria for Performing Information Security Risk Assessments
  • 005 Qualitative vs Quantitative Approach

  • 03 - Qualitative Approach
  • 001 Qualitative Risk Assessment Approach
  • 002 Consequence Criteria
  • 003 Qualitative Consequence Scale
  • 004 Likelihood Criteria
  • 005 Qualitative Likelihood Scale
  • 006 Criteria for Determining the Level of Risk
  • 007 Qualitative Level of Risks

  • 04 - Quantitative Approach
  • 001 Quantitative Approach
  • 002 Quantitative Likelihood Scale
  • 003 Quantitative Consequence Scale
  • 004 Quantitative Level of Risks
  • 005 Risk Acceptance Criteria
  • 006 Quantitative Risk Acceptance Matrix

  • 05 - Information Security Risk Assessment Process
  • 001 Choosing an Appropriate Method
  • 002 Information Security Risk Assessment Process
  • 003 Risk Assessment Methodologies
  • 004 Identifying Information Security Risks
  • 005 Asset Based Risk Identification
  • 006 Identify Vulnerabilities and Threats
  • 007 HealthSecure Assets Risk Identification
  • 008 Identifying Risk Owners
  • 009 Analysing Information Security Risks
  • 010 Assessing Potential Consequences
  • 011 Assessing Likelihood
  • 012 Determining the Level of Risks
  • 013 Prioritizing the Analyzed Risks for Risk Treatment
  • 014 Event Based Risk Identification
  • 015 Information Security Risk Treatment
  • 016 Producing the Statement of Applicability
  • 017 Information Security Risk Treatment Plan
  • 018 Residual Risks

  • 06 - Operation
  • 001 Operation

  • 07 - Leveraging Related ISMS Process
  • 001 Leveraging Related ISMS Process
  • 002 Leadership and Commitment
  • 003 Communication and Consultation
  • 004 Documented Information
  • 005 Improvements and Review
  • 006 Management Review
  • 007 Corrective Actions
  • 008 Improvement

  • 08 - Conclusion
  • 001 Conclusion
  • 45,900 تومان
    بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
    خرید دانلودی فوری

    در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

    ایمیل شما:
    تولید کننده:
    مدرس:
    شناسه: 31066
    حجم: 1506 مگابایت
    مدت زمان: 268 دقیقه
    تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
    طراحی سایت و خدمات سئو

    45,900 تومان
    افزودن به سبد خرید