وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction to Troubleshooting with Palo Alto Firewalls

سرفصل های دوره

If you want to become better at troubleshooting with Palo Alto Networks Firewalls, this course if for you!


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Hardware Troubleshooting on Palo Alto Networks Firewalls
 • 1 - Quiz 1 Hardware Troubleshooting.html
 • 2 - The Palo Alto Networks chassis and its components
 • 3 - Case Study 1 Chassis Health Check
 • 4 - Case Study 2 Interface Flapping
 • 5 - Chassis And Software Performance
 • 6 - Summary
 • 6 - cheatsheet-1.txt

 • 3 - Layer 2 Troubleshooting on Palo Alto Networks Firewalls
 • 2 - Quiz 2 Layer 2 Troubleshooting.html
 • 7 - Bridging And interfaces on Palo Alto Networks Firewalls
 • 8 - CONFIG-LAN-FW-3.txt
 • 8 - CONFIG-LAN-FW-4.txt
 • 8 - Case Study 2 VLAN goes wrong
 • 9 - Case Study 4 LACP And Aggregated Interfaces
 • 10 - Summary
 • 10 - cheatsheet-2.txt

 • 4 - Layer 3 Troubleshooting on Palo Alto Networks Firewalls
 • 3 - Quiz 3 Layer 3 Troubleshooting.html
 • 11 - Routing concepts and requirements on Palo Alto Networks Firewalls
 • 12 - Static Routing on Palo Alto Networks Firewalls
 • 13 - Case Study 5 The Missing Route
 • 13 - LAN-FW-3.txt
 • 13 - LAN-FW-4.txt
 • 14 - Dynamic Routing And BGP on Palo Alto Networks Firewalls
 • 15 - Case Study 6 BGP is down
 • 15 - LAN-FW-3.txt
 • 15 - LAN-FW-4.txt
 • 16 - Summary
 • 16 - cheatsheet-3.txt

 • 5 - Layer 47 Troubleshooting on Palo Alto Networks Firewalls
 • 4 - Quiz 4 Layer 47 Troubleshooting.html
 • 17 - Stateful Inspection And Policies on Palo Alto Networks Firewalls
 • 18 - Case Study 7 The Bad Security Rule
 • 18 - LAN-FW-3.txt
 • 18 - LAN-FW-4.txt
 • 19 - Stateful Inspection And Applications on Palo Alto Networks Firewalls
 • 20 - Case Study 8 The Weird Application
 • 20 - LAN-FW-3.txt
 • 20 - LAN-FW-4.txt
 • 21 - Stateful Inspection And Debug on Palo Alto Networks Firewalls
 • 22 - Case Study 9 Where is my packet
 • 22 - LAN-FW-3.txt
 • 22 - LAN-FW-4.txt
 • 23 - Stateful Inspection And NAT on Palo Alto Networks Firewalls
 • 24 - Summary
 • 24 - cheatsheet-4.txt

 • 6 - Tunnel Troubleshooting on Palo Alto Networks Firewalls
 • 5 - Quiz 5 VPN Troubleshooting.html
 • 25 - IPSEC VPN on Palo Alto Networks Firewalls
 • 26 - Case Study 10 The end of the tunnel
 • 26 - site1-fw.zip
 • 26 - site2-fw.zip

 • 7 - Bonus Section
 • 27 - Bonus Lecture
 • 27 - training-links.txt
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17595
  حجم: 465 مگابایت
  مدت زمان: 129 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید