وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction To Privacy Law and Policy Bootcamp (CIPP Prep)

سرفصل های دوره

Understand The Importance Of Privacy and Data Protection and Becoming A Certified Information Privacy Professional


1 - Module 1 Introduction to Privacy Law and Policy
 • 1 - Why Privacy Law and Policy is Important
 • 2 - What Is Privacy Law and Policy
 • 3 - The Role of Privacy Professionals
 • 4 - Key Privacy Concepts Definitions and Frameworks
 • 4 - Module-1-Introduction-to-Privacy-Law-and-Policy-Slides.pdf

 • 2 - Module 2 United States PrivateSector Privacy CIPPUS
 • 5 - Introduction To United States PrivatePrivate Sector Privacy Law CIPPUS
 • 6 - Health Insurance Portability Accountability Act HIPAA
 • 7 - Federal Trade Commission FTC and Privacy Regulations
 • 8 - Other Federal Laws Relevant to Privacy
 • 9 - StateLevel Privacy Laws
 • 10 - Industry Specific Privacy Laws
 • 11 - The Relationship Between Privacy Law and Other Areas Of Law
 • 12 - Module-2-USA-Private-Sector-Slides.pdf
 • 12 - Understanding Current and New Privacy Laws and Regulations

 • 3 - Module 3 European Union Data Protection Law CIPPE
 • 13 - Introduction to European Union EU Data Protection Law
 • 14 - The GDPR or General Data Protection Regulation
 • 15 - The EUUS Privacy Shield
 • 16 - Enforcement and Penalties
 • 17 - Module-3-European-Union-Data-Protection-Law-Slides.pdf
 • 17 - Recap and Conclusion of EU Data Protection Law and GDPR

 • 4 - Module 4 Canadian PrivateSector Privacy Law CIPPC
 • 18 - Introduction To Canadian Privacy Law
 • 19 - PIPEDA and PIPEDA Compliance
 • 20 - Privacy Commissioners
 • 21 - Other Canadian Privacy Laws
 • 22 - Enforcement and Penalties
 • 23 - Module-4-Canadian-Privacy-Law-Slides.pdf
 • 23 - Recap and Conclusion of Canadian Privacy Law and PIPEDA

 • 5 - Module 5 Information Management and Data Security CIPPIT now CIPT
 • 24 - Introduction to Information Management and Data Security
 • 25 - Risk Management
 • 26 - Incident Response
 • 27 - Cybersecurity
 • 28 - Data Breaches
 • 29 - Module-5-Information-Management-and-Data-Security-Slides.pdf
 • 29 - Recap and Conclusion of Information Management and Data Security

 • 6 - Module 6 Ethics and Professional Responsibility
 • 30 - Introduction to Ethics and Professional Responsibility
 • 31 - Ethical Principles
 • 32 - The Responsibilities of a Privacy Professional
 • 33 - Module-6-Ethics-and-Professional-Responsibilities-Slides.pdf
 • 33 - Recap and Conclusion of Ethics and Professional Responsibility

 • 7 - Module 7 CIPP Exam Preparation
 • 34 - Introduction To CIPP Exam Preparation
 • 35 - CIPP Exam Overview
 • 36 - Exam Preparation Tips
 • 37 - Module-7-CIPP-Exam-Preparation-Slides.pdf
 • 37 - Recap and Conclusion of CIPP Exam Preparation
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36700
  حجم: 238 مگابایت
  مدت زمان: 50 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید