وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction to Neo4j with Python, LangChain & OpenAI

سرفصل های دوره

From CSV to Neo4j Database with Vector Index: Plug Your Data into LLM


1. Introduction
 • 1.1 contactme.001.zip
 • 1.2 Cypher Queries.pdf
 • 1.3 Neo4j Cheat Sheet.pdf
 • 1. Introduction to the Course
 • 2. About Neo4j Cheat Sheet
 • 3. Into the Cheat Sheet
 • 4. Introduction to Graph Database
 • 5. Structure of Cypher language
 • 6. Introduction to document Cypher Queries document
 • 7.1 Link to CSV Files that We Gonna to Use to Create Neo4j Database.html
 • 7. About the Data
 • 8. Summary of the Chapter
 • 9. Quiz #1.html

 • 2. Neo4j create database with Cypher language
 • 1. Introduction to the Chapter
 • 2.1 Aura Graph Database.html
 • 2. Create access to AuraDB
 • 3. New DB Instance Accessing CSV Files
 • 4. Create Constraints
 • 5. Import Data Create Title Nodes
 • 6. Import Data Create Skill Nodes
 • 7. Visualise Graph
 • 8. Import Data skills properity
 • 9. Relationship Between Nodes
 • 10. Introduce Schema Procedures
 • 11. Creating Another Label for Existing Nodes
 • 12. Visualize Graph
 • 13. Performance of a Query
 • 14. Summary of the Chapter
 • 15. Quiz #2.html

 • 3. Vector Index
 • 1. Introduction to the Chapter
 • 2. Data Import Import Embeddings
 • 3. Create Index
 • 4. Summary of the Chapter

 • 4. Neo4j with Python
 • 1. Introduction to the Chapter
 • 2.1 Repository Initial Code for the Project.html
 • 2. Clone Repository with Initial Code
 • 3. Credentials & Cypher Queries
 • 4. Package Requirements
 • 5. CSV Files
 • 6. Files main.py & utils.py
 • 7. Connect Neo4j Database with Python Driver
 • 8. Update utils.py File
 • 9. Execute Cypher Queries Using Python Script
 • 10. Creating Embeddings - Example Script
 • 11. Vector Index with Python Code
 • 12. Tidy Up Created Code
 • 13. Summary

 • 5. LangChain & Plugging Neo4j into an LLM
 • 1. Introduction to the Chapter
 • 2. Connecting Neo4j Using LangChain
 • 3. Create Prompt & Chain
 • 4. Querying the Schema with LLM
 • 5. Connecting Vector Index
 • 6. Create Chain to Query Vector Index with LLM
 • 7. Run Another Question
 • 8. Summary of the Chapter
 • 9. Technical Summary
 • 10. Summary of the Course
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31781
  حجم: 572 مگابایت
  مدت زمان: 70 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید